Over dit project

Zorgvragers wachten op identiteitsgebonden zorg. Sommigen al jarenlang.
Adullam heeft in 2016 een aantal nieuwe voorzieningen gerealiseerd waarvan de uitvoering doorloopt tot in 2017. Door de komst van extra deelnemers en bewoners vinden groepsherschikkingen plaats en worden ook bestaande voorzieningen opgeknapt. Dit zorgt voor hoge aanloopkosten en (tijdelijk) niet-sluitende exploitaties. Toch kiest Adullam er in deze gevallen voor om de overlast voor deelnemers en bewoners zo veel mogelijk te beperken en zo snel mogelijk een veilige omgeving te bieden.

Dankzij uw steun kan sneller ingegaan worden op de noodvraag van ouders.

Concrete doelstelling:

  • Met de komst van extra bewoners in het nieuwe Maasheim is het nodig om het dagbestedingsgebouw (Waardheim) te verbouwen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is besloten de dagbesteding voor een periode naar elders te verplaatsen. Vanuit dit project worden zowel de tijdelijke huisvestingskosten als de verhuiskosten gefinancierd.
  • Met de verhuizing van het kinderdagcentrum van Ede naar Barneveld is opnieuw gekeken naar de huidige cliëntpopulatie. Gebleken is dat met name de voorzieningen voor deelnemers met een ernstige meervoudige beperking aan verbetering toe zijn. Adullam wil investeren in binnen-schommels en een eenvoudige snoezelruimte.

Bekijk foto’s

Locatie(s): DAC Veldheim, KDC De Klimboom, Maasheim

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie