Over dit project

Ouders en verzorgers kiezen vanwege de identiteit voor Adullam. De ontvangen vergoedingen vanuit de overheid zijn echter al jarenlang niet toereikend voor het vervoer naar en van de dagactiviteitencentra. De regionale verspreiding van de zorgvragers maakt dat dit tekort vergroot wordt.
De verschillende dagactiviteitencentra hebben te maken met structurele kosten voor het vervoer. Ouders en verzorgers kiezen bewust voor Adullam vanwege de identiteit. De ontvangen vergoedingen vanuit de overheid zijn echter al jarenlang niet toereikend voor het vervoer naar en van de dagactiviteitencentra. De regionale verspreiding van de zorgvragers maakt dat dit tekort vergroot wordt.
Alhoewel het grootste deel van het vervoer georganiseerd is met vrijwilligers, kunnen de vervoerskosten niet uit de exploitatie betaald worden. Om te voorkomen dat het vervoer bekostigd wordt vanuit zorggeld, vragen we uw steun.

Iedere kilometer kost € 0,74: Een rit met de bus is gemiddeld 41 kilometer. Hoeveel ritten neemt u voor uw rekening?

Concrete doelen voor 2019
  • De gebruikte bussen kunnen onderhouden worden en indien nodig schaffen we een nieuwe bus aan.
  • Alle overige vervoerskosten zoals brandstof worden betaald.

Comitélid Erik: “Ik weet waar ik me voor inzet. Het geld verdwijnt niet op de grote hoop. Jaarlijks is de opbrengst bestemd voor het vervoer, dat maakt verschil. En ja, als ik dan een nieuwe bus zie staan bij Veldheim, dan denk ik: ‘Oh ja, toch mooi!’”


Bekijk foto’s

Locatie(s): DAC Veldheim, Muiderheim, DAC Maasheim, DAC Horstheim, KDC De Klimop, DAC Wilgenheim, KDC De Klimboom

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie