Over dit project

Kosten voor vervoer naar een identiteitsgebonden dagactiviteitencentrum of kinderdagcentrum worden door de overheid en gemeentes maar deels vergoed. U begrijpt dat ouders hun kind graag naar een opvang brengen die aansluit bij hun Bijbelse opvattingen. Deze is vaak verder weg dan de dichtstbijzijnde dagopvang. De extra vervoerskosten moeten zelf gedragen worden.
Het vervoer van en naar onze locaties kost ouders soms hoofdbrekens. De inzet van chauffeurs ontlast hen. Al 18 jaar is dhr. Compagner vervoersvrijwilliger voor Adullam. “Als vrijwilligers kunnen we veel betekenen voor de deelnemers, maar ook voor hun ouders/verzorgers voor wie het fijn is dat ze vervoerd worden door mensen uit de eigen achterban. Een keer hebben we samen met de deelnemers mijn verjaardag gevierd bij ons thuis. Na de versnaperingen gingen we samen naar de kerk waarvan ik koster ben en hebben we psalmen gezongen. Dat zijn van die mooie momenten in het leven en dat geeft echt voldoening,” zegt dhr. Compagner.

Het is mooi om iets voor een ander te betekenen. Dankzij uw steun of inzet als rijvrijwilliger kunnen onze cliënten gebruik maken van zinvolle dagbesteding binnen hun eigen identiteit. Draagt u (weer) bij?

Adullam stelt speciaal ingerichte bussen beschikbaar om cliënten van en naar Adullam te brengen. Dankzij onze trouwe vervoersvrijwilligers uit de achterban kunnen we de kosten beperken. En onze cliënten blijven onderweg in hun vertrouwde sfeer. Dat geeft hen rust. Ongeveer 60% van de kosten wordt vergoed via zorggelden, 40% dus niet. Naast een extra bijdrage van de ouders vragen we ook om uw financiële steun.

Concrete doelen voor 2023

  • Onderhoud en vervanging van de gebruikte bussen.
  • Alle overige vervoerskosten, zoals brandstof en belastingen, worden betaald.

Bekijk foto’s

Locatie(s): Kroonheim, Muiderheim, KDC De Klimop, KDC De Klimboom, Beekheim, Maasheim

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie