Over dit project

Meedoen aan gewone dagelijkse activiteiten is voor mensen met een beperking belangrijk, evenals het houden van de regie over hun leven voor diegenen die dat aankunnen. ICT-toepassingen kunnen dit faciliteren. Investeringen in innovatie door middel van ICT mogen niet ten koste gaan van het reguliere zorgbudget. Daarom doen we een beroep op uw financiële steun, kennis of inzet.
Willie wil graag haar moeder bellen. Maar ze wacht op een begeleider die voor haar het telefoongesprek opzet. Bewoners zoals Willie delen graag belevenissen uit hun ‘wereld’ met het thuisfront. Met slimme ICT-hulpmiddelen zoals een picto-telefoon zouden bewoners zoals Willie zelf naar huis kunnen bellen, zonder tussenkomst van een begeleider. Dit, maar ook andere ICT-oplossingen, draagt bij aan hun zelfstandigheid, gevoel van eigenwaarde en ontlast de begeleiding. Op onze diverse locaties ontvangen cliënten met een beperking zorg vanuit Bijbels perspectief.

Draagt u (weer) bij zodat we hun zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen geven?

Concrete doelen voor 2023 (vanwege niet uitvoeren in 2022 zijn dit dezelfde doelen)

  • Budget voor een innovatieteam om ICT te testen en te integreren. Dit team selecteert en test nieuwe technologie voordat ze in gebruik wordt genomen. Waar nodig worden integraties gemaakt tussen bestaande en nieuwe ICT-middelen.
  • We stimuleren zorginnovatie op locaties door zorgtechnologie. Hierin zijn de volgende thema’s leidend:
    • Eigen regie in de samenleving (voorbeeld: hulpmiddelen voor bewoners met spasmes zodat zij zichzelf kunnen aankleden)
    • Slimmer en betekenisvol (voorbeeld: een digitale geldbox zodat bewoners zelf geld kunnen beheren)
    • Contact en communicatie (voorbeeld: picto-telefoons zodat bewoners zelf kunnen telefoneren)
    • Fit en vitaal (voorbeeld: akoestische stoel zodat een prikkelgevoelige cliënt in de groep erbij kan zitten in plaats van op de eigen kamer)

Bekijk foto’s

Locatie(s): Alle Adullam locaties

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie