Over dit project

Adullam biedt gehandicaptenzorg vanuit Bijbelse overtuiging en levenswijze.
Zowel medewerkers als de cliënten met hun ouders/familieleden onderschrijven deze overtuiging en leven daarnaar. Hierdoor ervaren de cliënten een herkenbare en dus veilige omgeving.
Vandaar dat Adullam er elk jaar weer op inzet om deze Bijbels overtuiging te behouden en waar mogelijk het godsdienst onderwijs te verbeteren, tot heil van de medemens met een verstandelijke beperking.

Met uw gift aan dit project steunt u Adullam in de kern van de organisatie.

Concrete doelstelling:

  • Zorgverlening aan zorgvragers die om principiële reden niet verzekerd zijn.
  • Nieuwe medewerkers ontvangen een interne identiteitstraining, waardoor de zorgvragers op identiteitsgebied eenduidig en op het juiste niveau begeleid worden.
  • Doorontwikkeling van het godsdienstonderwijs, naar een Bijbelrooster op vier niveaus in een driejarige cyclus. Ter ondersteuning van de Bijbelse vertellingen zullen voor de laagste niveaus illustraties ontwikkeld worden.

Bekijk foto’s

Locatie(s): Alle Adullam locaties

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie