Over dit project

De Bijbel heeft een grote plek binnen Adullam. Dat is een groot goed. Identiteit is kostbaar. De overheid vergoedt namelijk de kosten voor identiteitsgebonden zorg en begeleiding niet. Deze uitgaven mogen niet betaald worden van het normale zorggeld, want we willen niet dat de aandacht voor identiteit andere zorg in de weg staat. Als vrienden van Adullam nemen we een deel van de identiteitsgebonden zorg en indirecte kosten voor onze rekening.
Identiteitsgebonden zorg kost geld zoals onder meer de toerusting van medewerkers, begeleiding naar de kerk en tegemoetkoming voor gemoedsbezwaarde cliënten. Ook werken we in 2024 een programma uit om onze waardenvolle zorg een nog sterkere Bijbelse grondslag te geven.

Zonder u als trouwe donateur gaat dit niet lukken. Zullen we er samen de schouders onder zetten?

Concrete doelen voor 2024

  • Iedere medewerker die bij Adullam komt werken krijgt een introductietraining waarin hij kennismaakt met het ASBM-model en de identiteit. Medewerkers worden getraind in het omgaan met vragen rondom ondermeer seksualiteit zodat zij op eenzelfde manier begeleiding geven. De helft van deze kosten komt ten laste van het scholingsbudget, de andere helft vanuit fondsenwerving
  • Om de Bijbelse vertellingen op een consequente wijze over te dragen, maakt Adullam gebruik van een door onszelf ontwikkelde methode ‘Door Woord en Geest’. Medewerkers krijgen training in het houden van vertellingen en hoe ze het gesprek aan kunnen gaan op de verschillende niveaus van de cliënten
  • Tegemoetkoming voor gemoedsbezwaarde cliënten die geen bekostiging ontvangen
  • Verschillende groepen vereisen de inzet van extra medewerkers op zondag om gezamenlijk naar de kerk te kunnen gaan

“De Bijbelse opvoeding kan niet worden geboden door uitzendkrachten of medewerkers die niet in onze identiteit zijn opgevoed. Hoe zeer ze ook hun best doen en hoeveel liefde ze ook bieden. Alleen al als je kijkt naar hoe belangrijk bidden voor onze bewoners is. Ze staan met het gebed op en ze gaan ermee naar bed. Je kunt toch geen gebeden op papier gaan schrijven, omdat een medewerker niet weet hoe hij moet bidden? Een gebed is geen automatisme.” Willie Loedeman, begeleider


Bekijk foto’s

Locatie(s): Alle Adullam locaties

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie