Over dit project

De overheid vergoedt de kosten voor identiteitsgebonden zorg en begeleiding niet. Ze mogen ook niet ten laste vallen van het reguliere zorgbudget omdat we willen voorkomen dat de aandacht voor identiteit ten koste gaat van andere zorg. Adullam vergoedt deels de kosten voor identiteitsgebonden zorg en alle indirecte kosten.
Onze cliënten staan, ondanks hun beperkingen, onbevangen in het leven. Sommigen leven duidelijk in vertrouwen en afhankelijkheid van de Heere en kunnen ons hiermee tot voorbeeld zijn. Een spontaan gesprek over wie de Heere voor hen is, begint soms zo maar in de wandelgangen. Zoiets kan alleen ontstaan binnen een veilige omgeving die qua identiteit aansluit bij gezin en kerk.

Identiteitsgebonden zorg kost geld zoals onder meer de toerusting van medewerkers, begeleiding naar de kerk en tegemoetkoming voor gemoedsbezwaarde cliënten. Ook werken we in 2023 een programma uit om onze waardenvolle zorg een nog sterkere Bijbelse grondslag te geven.

Alleen met uw steun is dit mogelijk. Draagt u (weer) bij?

Concrete doelen voor 2023

  • Iedere medewerker die bij Adullam komt werken krijgt een introductietraining waarin hij kennismaakt met het ASBM-model en de identiteit. Medewerkers worden getraind in het omgaan met vragen rondom seksualiteit zodat zij op eenzelfde manier begeleiding geven. De helft van deze kosten komt ten laste van het scholingsbudget, de andere helft vanuit fondsenwerving.
  • Om de Bijbelse vertellingen op een consequente wijze over te dragen maakt Adullam gebruik van een door onszelf ontwikkelde methode ‘Door Woord en Geest’. Medewerkers krijgen training in het houden van vertellingen en hoe ze het gesprek aan kunnen gaan op de verschillende niveaus van de cliënten.
  • Werken bij Adullam betekent werken op basis van waarden. Deze zijn verwoord in een waardencirkel waarin ‘God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf’ het uitgangspunt is. Elke locatie werkt in 2023 volgens een plan van aanpak om onze identiteit verder te verdiepen en nog bewuster te werken vanuit waarden. Dit jaar brengen we ook het identiteitsprofiel in lijn met de vernieuwde waardencirkel. Hiervoor moeten juridische kosten gemaakt worden.
  • Tegemoetkoming voor gemoedsbezwaarde cliënten die geen bekostiging ontvangen.
  • Verschillende groepen vereisen de inzet van extra medewerkers op zondag om gezamenlijk naar de kerk te kunnen gaan.

Zorg vanuit een Bijbelse levensovertuiging is essentieel voor onze cliënten. “Uit nood werkten we tijdelijk met meer uitzendkrachten. Toen die periode voorbij was, stelde ik een cliënt voor om ook nog een psalm te zingen bij de dagsluiting. Toen zuchtte hij en zei: ‘Dit heb ik soms gemist,’" vertelt teamleider Arjan Muijt. Hij stapte over van Coca-Cola naar Adullam.


Locatie(s): Alle Adullam locaties

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie