Over dit project

Om aan te sluiten bij de Bijbelse levenswijze van de zorgvragers blijft Adullam extra aandacht geven aan de toerusting en handvatten voor dit belangrijke aspect van de begeleiding.
Adullam biedt zorg en begeleiding vanuit Bijbelse overtuiging en levenswijze. Zowel de medewerkers als de cliënten met hun ouders/familieleden onderschrijven deze overtuiging en leven daarnaar. Hierdoor ervaren de cliënten een herkenbare en dus veilige omgeving.
Vandaar dat Adullam er elk jaar weer op inzet om deze Bijbelse overtuiging te behouden en waar mogelijk het godsdienstonderwijs te verbeteren, tot heil van de medemens met een verstandelijke beperking. Met uw gift aan dit project steunt u Adullam in de kern van de organisatie. 

Onze identiteit is u kostbaar. Helpt u mee?

Concrete doelen voor 2019
  • Zorgverlening aan cliënten die om principiële reden niet verzekerd zijn.
  • Nieuwe medewerkers ontvangen diverse identiteitstrainingen waardoor de cliënten op identiteitsgebied eenduidig en op het juiste niveau begeleid worden.
  • Verdere ontwikkeling van het Bijbels onderwijs ‘door Woord en Geest’. In 2019 worden met name de lessen voor niveau 3 en 4 afgerond alsook de illustraties voor de laagste niveaus.

Client Jintie “Na het eten vertelt de leiding uit de Bijbel en zingen we samen psalmen.”


Bekijk foto’s

Locatie(s): Alle Adullam locaties

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie