Over dit project

De overheid vergoedt de kosten voor identiteitsgebonden zorg niet. Ze mogen ook niet ten laste vallen van het reguliere zorgbudget omdat we willen voorkomen dat de aandacht voor identiteit ten koste gaat van de zorgkwaliteit. Adullam vergoedt zelf een deel van de kosten voor identiteitsgebonden zorg en alle indirecte kosten.
Albert voelt zich thuis op Kroonheim. “Wanneer we gesprekken over de Bijbel of andere onderwerpen hebben, begrijpt de groepsleiding mij.” Voor Albert en andere deelnemers is wonen en werken binnen een omgeving die qua identiteit aansluit bij gezin en kerk essentieel. Dit voelt vertrouwd en veilig.
Identiteitsgebonden zorg kost geld zoals onder meer toerusting van medewerkers, begeleiding naar de kerk en gemoedsbezwaarde cliënten. Ook zal Adullam in 2022 een programma uitwerken om haar waardenvolle zorg een nog sterkere Bijbelse grondslag te geven.

Dankzij uw steun is dit mogelijk. Draagt u (weer) bij?

Concrete doelen voor 2022

 • Iedere medewerker die bij Adullam komt werken krijgt een introductietraining waarin ze kennismaken met het ASBM-model en de identiteit. Medewerkers worden getraind in het omgaan met vragen rondom seksualiteit zodat zij op eenzelfde manier begeleiding geven. De helft van deze kosten komt ten laste van het scholingsbudget, de andere helft vanuit fondsenwerving.
 • Om de Bijbelse vertellingen op een consequente wijze over te dragen maakt Adullam gebruik van de methode ‘Door Woord en Geest’. Medewerkers krijgen training in het houden van de juiste vertelling en hoe ze het gesprek aan kunnen gaan op het niveau van de cliënten.
 • De ASBM waardencirkel is nu te algemeen. Omdat Gods Woord in elke vorm van zorg centraal moet staan, wordt de waardencirkel opnieuw opgezet. Elke waarde moet meer Bijbels perspectief krijgen:
  • Zingevende waarde
  • Emotionele waarde
  • Fysieke waarde
  • Mentale waarde
 • Dit verstevigt de identiteit van Adullam in de ASBM-zorgvisie. Het identiteitsprofiel brengen we in lijn met de nieuwe waardencirkel.
 • Tegemoetkoming voor gemoedsbezwaarde cliënten welke geen bekostiging ontvangen.
 • Verschillende groepen vereisen de inzet van extra medewerkers op zondag om gezamenlijk naar de kerk te kunnen gaan. 

Bewoner Albert: “Een organisatie die niet christelijk is, daar gaat alles bij door. Ik voel mij hier bij Adullam beter thuis.”


Bekijk foto’s

Locatie(s): Alle Adullam locaties

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie