Over dit project

Financiële ondersteuning is nodig om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften van onze zorgvragers en om onze zorgverlening te verbeteren.
Lucel Visscher is een harde werker die graag bezig is: “Overdag werk ik met veel enthousiasme op Samenzóo. Ik zorg graag voor de dieren. Ook houden we het terrein met elkaar netjes. De dieren hebben het goed bij ons.” Op Samenzóo en diverse andere centra maken deelnemers zoals Lucel gebruik van zinvolle dagbesteding vanuit Bijbels perspectief. Om Samenzóo toegankelijk te houden voor publiek zijn materialen en dierenvoeding nodig. Dat kost geld. Ook op de woonlocaties proberen we voldoende bezigheden of ontspanning te bieden. Deze mogelijkheden willen we graag goed onderhouden, uitbreiden of vervangen indien nodig. Doneert u ook?

Dankzij uw steun floreren onze deelnemers. Draagt u (weer) bij?

Speeltoestellen en de inrichting van een ontspanomgeving voor mensen met een beperking zijn belangrijk, maar ook duurder dan gebruikelijk. Ook zinvol werk draagt bij aan het welbevinden van onze deelnemers. Hiervoor zijn soms (individuele) aanpassingen van de werkomgeving nodig zodat de activiteiten aansluiten bij de mogelijkheden van onze cliënten. Adullam organiseert deze projecten. De kosten voor werk- en ontspanningsactiviteiten mogen niet ten koste gaan van het reguliere budget voor zorg en ondersteuning. Om onze deelnemers actief en ontspannen te houden, doen we een beroep op u. 

Concrete doelen voor 2023

  • Op Horstheim werken we met een externe deskundige aan de professionalisering van de bakkerij. Hierna wordt deze expertise ingezet voor de overige bakkerijen van Adullam. Ook is voorzien in de aanschaf van materialen voor de bakkerijen.
  • Op diverse locaties worden snoezel- en ontspanningsmaterialen aangeschaft. Dit is bedoeld om de zintuigen te prikkelen om zodoende tot rust te komen, of om de cliënten juist alert te maken en een beleving te bieden.
  • Uitbreiding van passend buitenspeelmateriaal om de kinderen een passende speelomgeving te bieden die uitdaagt tot spelen en ontwikkeling. Zo willen we op Wilgenheim een fietslabyrint aanschaffen en voor De Klimboom een duo-fiets.
  • Voor woongroep De Dijkkade op Maasheim schaffen we nieuwe tuinmeubels aan zodat de bewoners lekker buiten kunnen zitten. Ook wordt daar tuinverlichting aangelegd. Ook op Beekheim en Veldheim willen we dit jaar de tuinen aanpassen om meer zitplekken te creëren.
  • Zorgvragers kunnen deelnemen aan creatieve begeleiding binnen het Adullam Atelier. In dit atelier zijn deelnemers actief met onder andere schilderen, tekenen, boetseren en houtbewerking. In de komende jaren wordt gewerkt aan het kostendekkend krijgen van het Atelier.
  • Bij dagbestedingslocaties schaffen we machines en meubilair aan om het werk te kunnen uitvoeren. Dit betreffen werktafels, een schrobmachine, een houtkloofmachine, een grasmaaier en een elektrische dompellift om kaarsen te maken.
  • Voor de winkel op Wilgenheim wordt deels nieuwe inventaris aangeschaft.

Bekijk foto’s

Locatie(s): DAC Veldheim, Kroonheim, Muiderheim, DAC Horstheim, KDC De Klimop, DAC Wilgenheim, KDC De Klimboom, Beekheim, Maasheim, Streekheim

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie