Over dit project

Het verbeteren van de zorgverlening, om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de zorgvragers, vraagt voortdurend aandacht.
Johan werkt dagelijks op het dagactiviteitencentrum Maasheim in Puttershoek. Verven is zijn kunst, lacht hij, maar hij timmert en zaagt ook graag. Hiervoor heeft Johan hout, spijkers, schroeven en verf nodig. En dat kost geld. Op diverse centra maken deelnemers zoals Johan gebruik van zinvolle dagbesteding vanuit Bijbels perspectief. Maar ook op de woonlocaties proberen we voldoende bezigheden of ontspanning te bieden. Deze mogelijkheden willen we graag vervangen of uitbreiden.

Dankzij uw steun floreren onze deelnemers. Draagt u (weer) bij?

Speeltoestellen en de inrichting van een ontspanomgeving voor mensen met een beperking zijn belangrijk, maar ook duurder dan gebruikelijk. Ook zinvol werk draagt bij aan het welbevinden van onze deelnemers. Hiervoor zijn soms (individuele) aanpassingen van de werkomgeving nodig zodat de activiteiten aansluiten bij de mogelijkheden van onze cliënten. Adullam organiseert deze projecten. De kosten voor werk- en ontspanningsactiviteiten mogen niet ten koste gaan van het reguliere budget voor zorg en ondersteuning. Om onze deelnemers actief en ontspannen te houden, doen we een beroep op u. 

Concrete doelen voor 2022

  • Op Kroonheim wordt een belevingsgerichte speelruimte ingericht inclusief belevenistafel. Hier worden alle zintuigen geprikkeld zodat intensieve begeleidingscliënten beter kunnen ontspannen.
  • Uitbreiding van passend buitenspeelmateriaal om de kinderen een passende speelomgeving te bieden die uitdaagt tot spelen en ontwikkeling.
  • Zorgvragers kunnen deelnemen aan creatieve begeleiding, binnen het Adullam Atelier. In dit atelier zijn deelnemers actief met onder andere schilderen, tekenen, boetseren en houtbewerking. In de komende jaren wordt gewerkt aan het kostendekkend krijgen van het Atelier.
  • Om de attractiewaarde en professionaliteit van Samenzóo blijvend op peil te houden is vervanging en vernieuwing nodig.
  • Buitenvoorzieningen die alle zintuigen stimuleren dragen bij aan betere ontspanning en groter welbevinden van deelnemers. Momenteel zijn deze ontoereikend.
  • Aanschaf van werkkleding voor deelnemers Horstheim. Werkkleding draagt bij aan hygiënisch en schoon werken, maar geeft ook een groter gevoel van eigenwaarde bij de deelnemers. Ze hebben echte werkkleding!

Bekijk foto’s

Locatie(s): DAC Veldheim, Molenheim/Polderheim, Kroonheim, Muiderheim, DAC Horstheim, KDC De Klimop, DAC Wilgenheim, Beekheim, DAC Eliëzerhof, Maasheim

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie