Over dit project

Zorgkantoren en gemeenten verplichten Adullam om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De kosten om te verduurzamen willen we niet ten laste laten komen van het budget voor zorg en begeleiding. Prioriteit krijgen projecten die binding hebben met de cliënten.
Adullam wil werken aan duurzaamheid en rentmeesterschap over de schepping, en zo gaan voldoen aan de afspraken die de zorgsector heeft gemaakt in het kader van de landelijke Green Deal Zorg 3.0. In het jaarplan heeft Adullam zich uitgesproken en voorgenomen om ”met én in de samenleving te werken aan duurzaamheid”. Als concreet doel wordt daarbij geformuleerd: te investeren in maatregelen die bijdragen aan een duurzame en prettige leefomgeving voor cliënten én medewerkers voor nu en voor later. 

Dankzij uw steun kunnen we duurzamer wonen en werken. Helpt u?

Concrete doelen voor 2024

  • In 2023 zijn we gestart om onze inspanningen voor duurzaamheid te certificeren met de MPZ certificering - brons. Dit vraagt in 2024 een vervolg. We hebben hiervoor een bedrag gereserveerd om acties te kunnen realiseren

Bekijk foto’s

Locatie(s): Alle Adullam locaties

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie