Over dit project

De kosten om te verduurzamen willen we niet ten laste laten komen van het budget voor zorg en begeleiding. Voldoet Adullam niet, dan lopen we het risico om te worden gekort op het toegekende zorgbudget en komt onze zorg onder druk te staan.
Albert, bewoner van Kroonheim, kan soms boos worden van de troep die hij buiten ziet liggen. “Ik vind het belangrijk dat er netjes met de schepping omgegaan wordt.” Een aantal van onze deelnemers is zich sterk bewust van hun rentmeesterschap. Zorg voor het milieu is ook Adullams zorg, daarom ontwikkelen we enkele duurzaamheidsprojecten. Ook verplichten de overheid, gemeentes en zorgkantoren ons om onze locaties te verduurzamen. Hier ontvangen deelnemers met een beperking woon- en werkbegeleiding vanuit Bijbels perspectief.

Dankzij uw steun kunnen maatregelen worden getroffen. Draagt u (weer) bij?

Concrete doelen voor 2022

  • We hebben een meerjarenprogramma met investeringen vastgesteld waarvan € 175.000 pas zal worden besteed als het geld binnen is. Ook zoeken we naar mogelijkheden voor subsidie.
  • We geven prioriteit aan projecten die binding hebben met de cliënten zoals een composteermachine. De compost kan door onze cliënten worden verkocht.

Bekijk foto’s

Locatie(s): Alle Adullam locaties

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie