Een moment geduld...

Filter op thema

Filter op locatie

Kies een locatie

Filter op provincie

Kies een provincie

Projecten

Wat hebt u over voor identiteitsgebonden gehandicaptenzorg? Helpt u nieuwe zorgplaatsen realiseren, zodat ouders met een gerust hart hun kinderen bij Adullam kunnen laten wonen? Maakt u het mogelijk dat Adullam door kan ontwikkelen, om zodoende de gehandicaptenzorg verder te verbeteren? Zonder uw bijdrage kan Adullam geen goede zorg blijven geven.

Het kan voorkomen dat Adullam voor een bepaald project teveel of te weinig geld ontvangt. Adullam kan in dat geval de gelden over de projecten verdelen. Uiteindelijk wil Adullam alle ontvangen gelden zoveel mogelijk direct inzetten.

Projectenoverzicht

Hieronder vindt u een overzicht van projecten die uw steun kunnen gebruiken. U kunt kiezen voor een project wat u aanspreekt. Of u kiest ervoor om de voorziening in uw regio te steunen. Met deze projecten betrekken we u bij het werk van Adullam en vragen we om uw steun!

Welk project krijgt uw steun?

Bekijk onze projecten

Extra aandacht voor de Bijbelse identiteit

De Bijbel heeft een grote plek binnen Adullam. Dat is een groot goed. Identiteit is kostbaar. De overheid vergoedt namelijk de kosten voor identiteitsgebonden zorg en begeleiding niet. Deze uitgaven mogen niet betaald worden van het normale zorggeld, want we willen niet dat de aandacht voor identiteit andere zorg in de weg staat. Als vrienden van Adullam nemen we een deel van de identiteitsgebonden zorg en indirecte kosten voor onze rekening.
Lees meer

Zorgverlening klaar voor de toekomst

Verhuiskosten, extra personeelsinzet voor nieuwbouw of het in stand houden van kleine locaties, deze kosten mogen niet ten koste gaan van het reguliere budget voor zorg en ondersteuning van onze cliënten. Om onze deelnemers toekomstperspectief te blijven bieden, doen we een beroep op u.
Lees meer

Vervoer vanwege identiteit

Kosten voor vervoer naar een identiteitsgebonden centrum voor werk(en) en leren of kinderdagcentrum worden door de overheid en gemeentes maar deels vergoed. U begrijpt dat ouders hun kind graag naar een opvang brengen die aansluit bij hun Bijbelse opvattingen. Deze is vaak verder weg dan de dichtstbijzijnde dagopvang. De extra vervoerskosten moeten zelf gedragen worden.
Lees meer

Betere werk- en ontspanomgeving

Financiële ondersteuning is nodig om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften van onze zorgvragers en om onze zorgverlening te verbeteren.
Lees meer

Innovatieve oplossingen

Meedoen aan gewone dagelijkse activiteiten is voor mensen met een beperking belangrijk, evenals het houden van de regie over hun leven voor diegenen die dat aankunnen. ICT-toepassingen kunnen dit faciliteren. Investeringen in innovatie door middel van ICT mogen niet ten koste gaan van het reguliere zorgbudget. Daarom doen we een beroep op uw financiële steun, kennis of inzet.
Lees meer
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie