Training ‘Leiderschap in ontwikkeling’ succesvol afgerond

Training ‘Leiderschap in ontwikkeling’ succesvol afgerond

Geplaatst op 24-03-2017 in: Algemeen

‘Veel geleerd’, ‘Direct toepasbaar in de praktijk’ en ‘Aansluitend bij de identiteit van Adullam’. Zomaar een aantal reacties die klonken tijdens de afsluiting van de training ‘Leiderschap in ontwikkeling’. Bijna 40 leidinggevenden en orthopedagogen volgden deze leergang en lieten bij de afsluiting door middel van presentaties zien wat ze in de afgelopen maanden hebben geleerd en welke ambities ze hebben voor de komende tijd.  

Bijna 40 leidinggevenden en orthopedagogen ontvingen een certificaat, waarmee de intensieve leerperiode werd afgerond. Onder leiding van Hans van Wouwe en Dick van de Weerd (ontwikkelaars Triple-C model en auteurs van het boek 'Het gewone leven ervaren') volgden de leidinggevenden van Adullam, samen met de orthopedagogen, het opleidingsprogramma ‘Leiderschap in ontwikkeling’. Een programma waarin talentontwikkeling, inrichting van de organisatie, samenwerking in de driehoek (leidinggevende, orthopedagoog en begeleider), maar ook de verdieping van identiteit centraal stonden.

Aansluiten op de behoeften van de cliënt

Het leerprogramma was een vervolg op de ingezette organisatiewijziging van vorig jaar maart. Een structuurwijziging die er op gericht is de cliëntvraag optimaal te kunnen bedienen, met als bedoeling dat de cliënt het gewone leven ervaart, waarbij aangesloten wordt op de behoeften en de mogelijkheden van de cliënt.
Leidinggevenden en orthopedagogen hebben gezamenlijk een belangrijke taak om goede randvoorwaarden te scheppen en inhoudelijke sturing te geven aan de begeleiding. In de training is hiervoor veel aandacht geweest. Hoe kun je gezamenlijk daarin leiding geven? Welke stijl gebruik je daarbij en wie heeft welke rol? 

“We doen het nu anders; we zetten de cliënt meer centraal en hebben meer oog voor de behoeften.” 

Afsluitende bijeenkomst

Adullam wil vanuit haar identiteit gestalte geven aan de zorgverlening. Daarom is ook een deel van de training gebruikt om met elkaar het boek ‘Op leven en dood’ van Evert Barten te behandelen. Tijdens de afsluitende bijeenkomst ontvingen alle deelnemers – als waardering voor hun inzet - het boek ‘Zicht op Jezus’, een verkorte versie van het boek ‘Zien op Jezus’ van Ambrosius. Evert Barten, schrijver van het boek, verzorgde hierover een indringende lezing. Tijdens het avondprogramma verzorgde dr. S.D. Post een lezing over Christelijk leiderschap. Hij zette de aanwezigen nog eens aan het denken, met de vraag vanuit welke bron wij handelen en waarop ons werk is gericht.

Ook op zoek naar een leidinggevende baan bij Adullam? Meld je nu aan voor een vrijblijvende workshop op www.adullamzorg.nl/mooiwerk.




 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie