Samenvoeging De Mantelienge en Zuiderheim

Samenvoeging De Mantelienge en Zuiderheim

Geplaatst op 07-01-2015 in: Algemeen, Media

Al vanaf 1992 wordt met veel plezier gelogeerd op De Mantelienge. Het is daarom met pijn in het hart dat Adullam deze locatie gaat samenvoegen met de nieuwbouw van Zuiderheim. Reeds een aantal jaren is de toekomst van De Mantelienge binnen Adullam onderwerp van gesprek. Om ons heen zien we dat steeds meer logeerhuizen noodgedwongen hun deuren moeten sluiten omdat het - voor dit soort kleinschalige voorzieningen - niet meer mogelijk is om het huishoudboekje ‘gezond’ te houden. We hebben hiermee binnen Adullam geworsteld omdat we merken dat er binnen de achterban behoefte is aan het aanbod van logeren. We willen graag inspelen op deze behoefte, maar hebben ook de verantwoordelijkheid om goed met de middelen om te gaan. Om die reden is besloten De Mantelienge samen te voegen met de nieuwbouw van Zuiderheim.
 

Noodzaak voor samenvoegen

We begrijpen heel goed dat bij een dergelijk besluit vele vragen overblijven. Immers, 22 jaar is een hele periode! De belangrijkste argumenten voor de samenvoeging willen we hieronder noemen:
  • De huisvesting is verouderd waardoor een investering nodig is om te voldoen aan de eisen van de tijd. Zo moet een aantal logés hun slaapkamer delen met andere logés, zijn er geen tilliften in alle slaapkamers, terwijl het aantal rolstoel-gebonden logés toeneemt. De slaapdienst gebruikt de kantoorruimte om te slapen, terwijl ook de kopieermachine hier staat opgesteld.
  • Bij het gereedkomen van de nieuwbouw van Zuiderheim zal een aantal logés, dat nu frequent logeert, definitief op Zuiderheim komen wonen, waardoor minder gebruik gemaakt zal worden van het logeren.
  • Door de bezuinigingen in de zorg is de verwachting dat minder mensen een indicatie zullen krijgen voor het logeren.
Het zijn onder meer deze argumenten waarom Adullam heeft moeten besluiten De Mantelienge samen te voegen met de nieuwbouw van Zuiderheim.
 

Nieuwbouw Zuiderheim

Door het logeren te integreren inde nieuwbouw van Zuiderheim kan een goede logeermogelijkheid gecreëerd worden met alle faciliteiten die nodig zijn en die ook toekomstbestendig is. De verwachting is dat de nieuwbouw van Zuiderheim D.V. medio 2015 zal starten. Tot de ingebruikname van de nieuwbouw zal logeren op De Mantelienge mogelijk blijven.
 

Zeer betrokken achterban

Adullam zal dit gewaardeerde logeerhuis gaan missen. Wat we ook gaan missen is de zeer betrokken lokale achterban. We denken aan de inzet van de vele vrijwilligers en van het comité, maar we denken natuurlijk ook aan de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp. De directe betrokkenheid is iets waarvoor Adullam zeer dankbaar is. Toch hopen we dat deze betrokkenheid, ook al is het op een andere manier, mag blijven.

Het mooie werk van Adullam gaat door en kan niet zonder deze vrijwilligers.

Lees hier het artikel van het Reformatorisch Dagblad.

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie