Publicaties

Kwaliteitsrapport 2020

Het kwaliteitsrapport 2020 van Adullam
‘Ervaren van het gewone leven’, is het motto van Adullam. Een gewoon leven waarbij de Bijbel de Bron is voor de invulling van ons dagelijks leven. ‘Gewoon’ is echter in het afgelopen jaar ook wel bijzonder geweest. Vaste dagritmes, contacten met anderen en het werken met ‘open vizier’ was er lang niet altijd. Desondanks hebben we er alles aan gedaan om het ‘gewone leven’ in deze ongewone tijd, vorm te geven zodat cliënten een veilig en gezond leven konden hebben. Terugkijkend zien we een aantal mooie ontwikkelingen. De structuurwijziging met daarbij een klein en krachtig managementteam, waarin ‘mens en zorg’ centraal staan, is daarvan een goed voorbeeld. De structuurwijziging gaat samen met waardengericht leiderschap.

Lees verder in het kwaliteitsrapport 2020!
kwaliteitsrapport-2020-2106211.0.pdf

Kwaliteitsrapport 2019

Het kwaliteitsrapport 2019 van Adullam
Zowel medewerkers als cliënten weten Adullam positief te waarderen wanneer we letten op de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. In dit rapport kunt u daar meer over lezen. Toch is daarmee niet alles gezegd. Een groot deel van onze medewerkers weten we onvoldoende vast te houden, wat ook zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de zorg. Vanuit onze begeleidingsvisie is de opbouw van een goede en duurzame relatie tussen begeleider en cliënt essentieel. De relatief grote uitstroom van medewerkers én de soms noodzakelijke inzet van uitzendkrachten, doorkruist deze duurzame relatieopbouw. Human Resources (HR) is dan ook een belangrijk thema voor nu en voor de toekomst van Adullam. Hoe weten we onze mensen te binden en boeien en hoe weten we vacatures met de juiste mensen in te vullen? Onderzoek en een structurele aanpak zijn hierbij vereist.

Lees verder in het kwaliteitsrapport 2019!
Kwaliteitsrapport 2019

Kwaliteitsrapport 2018

Het Kwaliteitsrapport 2018 van Adullam
Dit jaar is het rapport kernachtig opgebouwd vanuit een vierhoek. Daarbij wordt er aandacht besteed aan het zorgproces, de ervaringen van cliënten, de ervaringen van medewerkers en de resultaten van de interne visitatie. Dit jaar heeft de interne visitatie plaatsgevonden op de locatie Veldheim in Ede. Bij het publiceren zijn we in dialoog geweest met zowel alle adviesorganen binnen Adullam, als vrijwilligers, begeleiders, cliënten en familieleden van cliënten. Dit brede publiek tijdens de interne visitatie bracht prachtige gesprekken met zich mee over de huidige zorgproces, de kwaliteit en de identiteit.

Het rapport geeft een prachtig weergave van de huidige kwaliteit, maar laat ook uitwerking hiervan zien in de verbeterpunten voor het komende jaar. Lees het hier!
Kwaliteitsrapport 2018 geschreven voor cliëntenKwaliteitsrapport 2018

Kwaliteitsrapport 2017

Het kwaliteitsrapport 2017 van Adullam.
Het is een prachtig uitgevoerd rapport geworden, waar niet alleen vanuit ‘de afdeling kwaliteit’ maar vanuit de gehele organisatie op een bevlogen wijze aan is gewerkt. De in- en externe visitatie heeft plaatsgevonden op instelling Muiderheim. Er waren in- en externe partijen die zich betrokken weten bij het werk van Adullam. Het valt mij altijd weer op dat zo’n brede dialoog van betrokken mensen mooie gesprekken, lessen en adviezen oplevert. Mooi om te horen dat de visitatoren naar voren brachten dat de identiteit van Adullam op grond van Schrift en belijdenis zichtbaar aanwezig is. En dat deze wordt gevoeld in de dialoog en de rondleiding op Muiderheim.

Lees in het rapport verder....
 
Lees hier het kwaliteitsrapport over 2017
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie