Publicaties

Jaarbeeld 2021

Een bewogen jaar
In het jaar 2021 werd opnieuw de ingrijpende invloed van de coronapandemie gevoeld. Het was een jaar vol uitdagingen en ook van spanning en verdriet. Er was bij tijden veel verdriet op de diverse locaties van Adulllam. In dit jaar werd zorg in eeuwigheidsperspectief intensief beleefd. Dagelijks mocht op onze locaties Gods Woord open gaan en mocht er gezongen worden van Gods hulp, ook wanner zorgen, verdriet en rouw ons leven treffen. Juist dan biedt samen zingen troost.

Om onze cliënten nog beter te kunnen ondersteunen is er in 2021 besloten om eigen orthopedagogen aan te nemen. Een belangrijke stap die bijdraagt aan de vitaliteit van de organisatie en de onderliggende teams. Binnen Adullam is er veel ruimte voor scholing en begeleiding. Binden en boeien is een belangrijk speerpunt voor HR. Met behulp van een actief wervingsprogramma mocht er begin 2022 gestart worden met een maatwerkopleiding Maatschappelijke Zorg, die in samenwerking met het Hoornbeeck College is ontwikkeld. Een mooi perspectief voor de toekomst!

Lees het Jaarbeeld 2020 hier!

Jaarbeeld 2020

Een jaar van verandering
2020 is een jaar waarin alles anders ging dan in voorgaande jaren. Ook op Adullam heeft de coronapandemie, die in het vroege voorjaar ons land binnenkwam, grote impact.

Deuren gingen dicht, bewoners werden ziek en medewerkers liepen op hun tenen om de zorg te kunnen blijven bieden. Adullam staat voor het ervaren van het gewone leven en het bieden van nabijheid. Daarentegen moest er afstand worden gehouden. Toch mocht op de de voorziening elke dag uit de Bijbel worden gelezen en werd er gewezen op de Schuilplaats in gevaar.

Mens en zorg zijn de twee pijlers die centraal staan in de organisatie. In 2020 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden waarbij deze pijlers zijn ingebed in de organisatiestructuur. Er is gekozen voor een klein MT met korte lijnen, waardoor er betere afstemming plaatsvindt en de afstand tot het werkveld wordt verkleind.

Lees het Jaarbeeld 2020 hier!

Jaarbeeld 2019

Een professioneel 2019
In 2018 stond de stabiliteit, met name vanuit de schaarste aan passend personeel, van de organisatie centraal. In het achterliggende jaar is de focus verlegd naar ‘professionaliseren’. Een voorbeeld van professionaliseren is het realiseren van een VIC-Workhome op Kroonheim. Door vakkundig personeel en inzet van medische disciplines en huisvesting, krijgen mensen met een zeer intensieve zorgvraag passende zorg en begeleiding.

Het tekort aan geschikt personeel in de intensieve zorg bleef (en blijft) nog steeds een belangrijk thema. Het werk van Adullam mocht in 2019 goede voortgang hebben door de warme en betrokken inzet van onze medewerkers. Tijdens de coronapandemie mogen we opnieuw zien dat medewerkers vanuit het hart en de identiteit van Gods Woord zich inzetten voor de bewoners, deelnemers en logés, we zijn hen hier dankbaar voor!

Jaarbeeld 2018

Een waardenvol 2018
Adullam biedt zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We doen dit voor mensen, die zorg en ondersteuning willen ontvangen naar Gods woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Adullam zoekt medewerkers die de zorg van harte willen bieden vanuit die Bron. Op dit  moment zijn er behoorlijk wat vacatures, met name in de intensieve (gedrags)zorg, die we niet kunnen invullen. Dit werk wordt nu gedaan door uitzendkrachten die goed zijn in hun werk, maar de identiteit vaak niet delen. Dit is geen wenselijke situatie. Werken bij Adullam betekent ook naar vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen vanuit Gods Woord. Is dit geen mooie en waardenvolle taak?
 
Zorg voor mensen met een beperking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit de kerk, vanuit  gezinnen, voor ons allemaal. Doet u mee, denkt u mee en bidt u mee dat deze vacatures mogen worden ingevuld?
 
We mogen dankbaar zijn dat de Heere in 2018 alles gaf zodat het werk van Adullam voortgang mocht hebben. Daarvan geven wij graag in dit jaarverslag een beeld.
Lees het Jaarbeeld 2018 hier!

Jaarbeeld 2017


‘Door Woord en Geest’ is de titel van de methode Bijbels onderwijs van Adullam. Psalm 25:2 is een psalm die veel bewoners, deelnemers en logés van Adullam kennen. ‘HEER’, ai maak mij uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend’. Een psalm waar een bidder aan het woord is, die zelf de weg niet weet, maar in afhankelijkheid van de HEERE zijn weg zoekt te gaan.
 
Het Bijbels onderwijs is kenmerkend voor de zorg bij Adullam. Adullam wil goede zorg bieden, niet alleen voor het hier en nu, maar juist ook met het oog op onze eeuwige bestemming. We zijn reizigers naar de eeuwigheid. De methode Bijbels onderwijs is onderwijs    dat  aansluit bij de verschillende niveaus die cliënten bij Adullam hebben. Het is een prachtige uitgave geworden!
 
In 2017 is de strategische visie van Adullam vastgesteld, met daarbij drie merkwaarden: Bijbels, Samen en Passend. Een opdracht waar Adullam voor staat: samen met haar achterban passende zorg bieden, op grond van Gods Woord.
 
Lees hier het jaarbeeld over 2017

Jaarbeeld 2016


Het jaar 2016 ligt achter ons. Medewerkers en vrijwilligers verrichtten enorm veel werk. De Heere gaf kracht, wijsheid en liefde tot het werk voor onze zorgvragers. Dankbaarheid past: alles wat wij mogen bezitten, is slechts ontvangen.
 
Bijbelse zorg
Het is heel belangrijk dat je kunt kiezen voor zorg die nauw aansluit bij wie je bent. Dat je kan kiezen voor een organisatie als Adullam, waar Gods Woord het uitgangspunt is in leer en leven. Waar een leefklimaat is als thuis. Dat maakt het loslaten, hoe moeilijk soms ook, toch iets eenvoudiger.
 
Ik denk bijvoorbeeld aan Janneke, die op maandag  bij Laura, haar begeleider, over de preek van zondag begint. Ze kan er met haar over doorpraten. Dat sluit aan en voelt vertrouwd voor Janneke, zoals ze dat thuis en in de kerk gewend is. En dit spreekt Laura ook aan in het werken bij Adullam. Een voorrecht dat een organisatie als Adullam er mag zijn!
 
Lees hier het jaarbeeld over 2016
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie