Publicaties

Jaardocumenten 2022

Publicatieverplichting ANBI over 2022
Kerken, particulieren en bedrijven hebben zich op diverse wijzen ingezet voor het werk van Adullam. Deze betrokkenheid op de doelstelling van de organisatie wordt zeer gewaardeerd. Het is in Gods voorzienigheid dat deze middelen ons gegeven worden. Het past ons Hem daarvoor te danken. Daarnaast verplicht dit ons tot een verantwoorde besteding van de ontvangen middelen. Met de bijgevoegde documenten wil Adullam daarover op een transparante wijze verantwoording afleggen.

Lees meer in de hieronderstaande documenten.


Strategienota 2018-2022 Stichting AdullamPublicatieverplichting Stiching Zorg Adullam

Kwaliteitsrapport 2022

Het kwaliteitsrapport 2022 van Adullam

Hoe geef je met woorden en beelden een evenwichtige inkijk in de kwaliteit van zorg die onze professionals dagelijks samen met de cliënten vorm geven? Een
vrijwel onmogelijke opgave. Wat schrijf je wel, wat niet? Welke beelden, grafieken en tabellen voeg je erbij? Het liefst nodig je mensen gewoon uit om ter plaatse te komen kijken, te ‘proeven en te voelen’ hoe onze cliënten, begeleiders en ook de verwanten de zorgverlening ervaren. Maar mogelijk kan dit kwaliteitsrapport hiervoor de aanleiding zijn.


Lees verder in het kwaliteitsrapport 2022!
 
Kwaliteitsrapport 2022

Dienen met een warm hart

Adullam Contact maart 2023
Nog nooit heeft Adullam zoveel giften mogen ontvangen: in 2022 ruim 2 miljoen euro. Tegenover de hoge kosten die er in het afgelopen jaar ook waren stemde dat tot verwondering. De HEERE zorgt en neigt harten. Dat we met Jakob zouden mogen leren: "Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht gedaan hebt." Het eerste Adullam Contact van 2023 staat in het teken van 'dienen'. Samen met u willen we stilstaan bij het vele vrijwilligerswerk dat er binnen Adullam wordt verricht. We maken een begin met een serie over onze gewaardeerde vrijwilligerscomités. Als eerst nemen we een kijkje tussen de boeken bij Comité Numansdorp. 

Adullam contact maart 2023

Jaarbeeld 2021

Een bewogen jaar
In het jaar 2021 werd opnieuw de ingrijpende invloed van de coronapandemie gevoeld. Het was een jaar vol uitdagingen en ook van spanning en verdriet. Er was bij tijden veel verdriet op de diverse locaties van Adulllam. In dit jaar werd zorg in eeuwigheidsperspectief intensief beleefd. Dagelijks mocht op onze locaties Gods Woord open gaan en mocht er gezongen worden van Gods hulp, ook wanner zorgen, verdriet en rouw ons leven treffen. Juist dan biedt samen zingen troost.

Om onze cliënten nog beter te kunnen ondersteunen is er in 2021 besloten om eigen orthopedagogen aan te nemen. Een belangrijke stap die bijdraagt aan de vitaliteit van de organisatie en de onderliggende teams. Binnen Adullam is er veel ruimte voor scholing en begeleiding. Binden en boeien is een belangrijk speerpunt voor HR. Met behulp van een actief wervingsprogramma mocht er begin 2022 gestart worden met een maatwerkopleiding Maatschappelijke Zorg, die in samenwerking met het Hoornbeeck College is ontwikkeld. Een mooi perspectief voor de toekomst!

Lees het Jaarbeeld 2020 hier!

40 jaar Adullam: Aflevering 4

Adullam Contact december 2022
Aflevering 4 van "40 jaar Adullam" is alweer de laatste uitgave waarbij we aandacht besteden aan het jubileum. Een jaar lang hebben we stilgestaan, overdacht en zijn we samen met u terug gegaan in de tijd. Ook in dit nummer nemen we u graag mee terug naar het begin van de locaties in Barneveld, Nunspeet en Zwolle. Wie zijn de eerste bewoners en deelnemers? Woonvoorziening De 10 Domeinen in Uddel mocht eveneens een mijlpaal herdenken. Samen met de bewoners werd het 12,5 jarig bestaan gevierd. Mooie en moeilijke momenten hebben elkaar ook dit jaar afgewisseld. Een jaar dat snel voorbij ging. "Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak." De HEERE geve uit genade dat we mogen zoeken de dingen die Boven zijn en wij onze dagen leren tellen, opdat wij een wijs hart bekomen.

Adullam Contact december 2022

40 jaar Adullam: Aflevering 3

Adullam Contact september 2022
In aflevering 3 van "40 jaar Adullam" gingen we terug in de tijd naar Uddel, Alblasserdam en Genemuiden. Vanaf de start hebben kerken hun verantwoordelijkheid genomen voor het geestelijk welzijn van onze cliënten. Hoe dat in z'n werk ging, daar vertellen we meer over. Naast terugblikken mogen we ook iets laten zien van innovatie binnen Adullam: een nieuwe vakgroep orthopedagogiek met eigen orthopedagogen. Daarnaast mochten we opnieuw terugblikken op de jubileumvieringen van diverse locaties. Mocht het boven alles maar veel in onze gedachten zijn: "wat zullen wij den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan ons bewezen?"

Adullam Contact september 2022
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie