Nieuwsoverzicht

Nieuwbouw Kroonheim in 2019 van start

Geplaatst op 30 November 2018 in: Algemeen

De voorbereidingen zijn gestart! Kroonheim in Uddel gaat nieuw bouwen. De huidige gebouwen zijn dusdanig verouderd dat vervanging nodig is. Deze nieuwbouw creëert ruimte voor nieuwe cliënten en biedt mogelijkheden om de ruimtes zodanig in t...
Lees meer

Visie Adullam goed te zien in kwaliteitsrapport

Geplaatst op 19 October 2018 in: Algemeen

De zorgkantoren spraken donderdag 18 oktober jl. hun waardering uit voor de wijze waarop de visie en identiteit binnen Adullam naar voren komen in het kwaliteitsrapport. Ook over de inhoud en opzet waren ze te spreken.
Lees meer

Lagere opbrengsten uit fondsenwerving in 2017

Geplaatst op 08 June 2018 in: Algemeen

In het bestuursverslag van Stichting Steun Adullam is te lezen dat het financiële resultaat over 2017 uitkomt op een tekort van € 105.000. Daarmee ligt dit resultaat in lijn met het daarvoor begrote bedrag. Wel is te zien dat zowel de opbrengsten als de bestedingen lager liggen dan begroot.
Lees meer

Het kwaliteitsrapport van Adullam

Geplaatst op 28 May 2018 in: Algemeen

“Het is een prachtig uitgevoerd rapport geworden, waar niet alleen vanuit ‘de afdeling kwaliteit’ maar vanuit de gehele organisatie op een bevlogen wijze aan is gewerkt.” De heer Prins, Raad van Bestuur, van Adullam heeft het over het kwaliteitsrapport 2017 van Adullam. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van het KwaliteitsKader gehandicaptenzorg: een vereiste binnen de sector.
Lees meer

De strategie doe je samen!

Geplaatst op 23 May 2018 in: Algemeen

“Adullam laat vanuit een Bijbelse levensovertuiging mensen deelnemen aan het gewone leven, door, met de samenleving, passende ondersteuning te organiseren.” Deze krachtige omschrijving is een resultaat van intensieve samenwerking in het afgelopen jaar.
Lees meer

Hoornbeeck College en Adullam gaan op unieke wijze welzijnprofessionals opleiden

Geplaatst op 22 May 2018 in: Algemeen

Op donderdag 17 mei ondertekenden dhr. A.G. Blonk van het Hoornbeeck College, dhr. A. Prins van Adullam en mw. T. Harmsen van het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-bb) een samenwerkingsovereenkomst, die als doel heeft om studenten op de werkvloer op te leiden.
Lees meer
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie