Kinderdagcentrum van Adullam verhuist van Staphorst naar Zwolle

Kinderdagcentrum van Adullam verhuist van Staphorst naar Zwolle

Geplaatst op 19-09-2017 in: Algemeen

Na de samenwerking met de Rehobothschool in Barneveld, gaat Adullam met ingang van D.V. september 2017 samenwerken met de Eliëzer- en Obadjaschool in Zwolle. Het kinderdagcentrum, onderdeel van Horstheim in Staphorst, verhuist naar het terrein van de Eliëzerschool aan de Hasselterdijk 33 in Zwolle. Doel is om na enkele maanden definitief te verhuizen naar het terrein van de Obadjaschool aan de Willem Barentszstraat 72 in Zwolle. Zorg en begeleiding bieden in een onderwijsomgeving bevordert de kwaliteit en de interactie tussen onderwijs-en zorgprofessionals; uiteindelijk komt dat ten goede aan het kind.

Op deze brede school staat de Bijbelse boodschap en de op de Bijbel gebaseerde waarden en normen centraal. Dit komt tot uiting in de praktijk bij het geven van zorg en onderwijs aan jonge kinderen en jeugdigen. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de normale schoolomgeving ervaren de kinderen van het kinderdagcentrum een normaal verlopende schoolperiode.

Voordelen samenwerking

De zorg en begeleiding van Adullam en het onderwijs door Obadjaschool aan jonge kinderen sluiten door de samenwerking beter op elkaar aan. Door het delen van werkmethodes en kennis versterken zorg en onderwijs elkaar, wat ten goede komt aan de ontwikkeling van het jonge kind met een verstandelijke beperking. De samenwerking biedt daarnaast een praktisch voordeel: diverse ruimtes en faciliteiten worden gezamenlijk gebruikt. Bij de realisatie van de definitieve huisvesting zullen een plafondtilliftsysteem en een snoezelruimte worden gerealiseerd. Deze kunnen dan ook gezamenlijk gebruikt worden.

"Door het delen van werkmethodes en kennis versterken zorg en onderwijs elkaar, wat ten goede komt aan de ontwikkeling van het jonge kind met een verstandelijke beperking."

Het jongere kind

Het kinderdagcentrum binnen de school heeft een groep voor peuters en kleuters en kinderen die bezig zijn met schoolvoorbereidende activiteiten. Binnen deze groep wordt het jonge kind met een beperking al op vroege leeftijd passend begeleid en ondersteund. Dit gebeurt spelenderwijs, waarbij resultaten vaak al snel zichtbaar zijn. De nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorg draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen.

Kinderen en jeugdigen

Een tweede afdeling van het kinderdagcentrum is voor kinderen en jeugdigen met een (al dan niet ernstige) meervoudige problematiek, waarbij veel (medische) zorg nodig is. Die ondersteuning wordt geboden in de vorm van specialistische fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en medische zorg, door een opgeleid team aan begeleiders. Samen met de ZML-/EMB groepen van de school wordt kennis opgebouwd over onderwijs aan kinderen met een complexe zorgbehoefte.
 
Dit initiatief past geheel in de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke en regionale Jeugdzorg, waarbij zorg en onderwijs meer gaan samenwerken, om zodoende betere resultaten te behalen tegen minder kosten.

Eliëzer- en Obadjaschool

De Eliëzer- en de Obadjaschool is de enige voorziening in de regio Noordoost voor reformatorisch speciaal onderwijs. De Eliëzerschool voor speciaal basisonderwijs en de Obadjaschool voor cluster 4- onderwijs is er voor leerlingen die gespecialiseerd onderwijs nodig hebben en op hun 12e of 13e jaar hun schoolloopbaan vervolgen in het reguliere of voortgezet speciaal onderwijs.
De Obadjaschool voor cluster 3- onderwijs is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Op deze school wordt ook les gegeven aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De leerlingen bezoeken de school vanaf ongeveer hun vierde levensjaar en verlaten de school op achttienjarige leeftijd.
 

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie