Je staat er niet alleen voor

Je staat er niet alleen voor

Geplaatst op 03-01-2017 in: Algemeen, Media

Heleen Wisse (31) is sinds juni locatieleider van Dagactiviteitencentrum Wilgenheim in Alblasserdam. Daarvoor werkte ze twaalf jaar als (coördinerend) begeleider bij Dagactiviteitencentrum Waardheim in Puttershoek. Ze heeft de verantwoordelijkheid voor bijna 50 cliënten en 15 medewerkers.

Een mooie baan?

„Mij trok de begeleiding, het aansturen van cliënten en coachen van medewerkers. Vooral ook dat je zaken gezamenlijk oppakt en daarbij de kwaliteiten van een ieder probeert te benutten. Het is afwisselend werk. Een jaarplan opstellen en uitvoeren, contacten met leveranciers en vrijwilligers, de kwaliteit van de zorgverlening bewaken. Ik geniet van zoveel prachtige momenten: een cliënt die als verrassing opeens een psalm voor je zingt, een andere cliënt die in je kantoor om het hoekje komt kijken of je wel met tien vingers typt…”

Wel een zware verantwoordelijkheid?

„Dagelijks heb je daarvoor kracht en wijsheid nodig. Ik werk één of twee dagen per week op de groep en ervaar dus hoe het op de werkvloer is, zodat ik in de coaching van collega’s weet waar ze over praten. Je staat er bovendien niet alleen voor bij Adullam. Er worden trainingen aangeboden. Bij vragen kan ik altijd terecht bij de sectormanager, mijn leidinggevende, andere leidinggevenden of collega’s van het Servicecentrum.”

Blij met het Adullam-Schutse-BegeleidingsModel?

„Er is nu een gemeenschappelijk uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt. De cliënt staat centraal. Vroeger draaide het meer om wat een begeleider vond dat een cliënt nodig had. Dat kon per begeleider verschillen, wat niet altijd de cliënt ten goede kwam.”

Er werd meer naar bevind van zaken gehandeld?

„Je deed wat je dacht dat goed was, in de hoop dat een cliënt een goede dag had. Dit is echter een breed begrip. We streven nu naar een betekenisvolle daginvulling. We kijken meer naar wie de cliënt is en sluiten aan op zijn niveau, interesses en mogelijkheden. Eerder boden we een activiteit aan, de cliënt ‘moest’ eraan meedoen. Ik weet nog dat ik soms aan cliënten die ‘lastig’ gedrag vertoonden, stond te sjorren om ze in een rustkamer te krijgen. Ik dacht dat het beter was om ze even af te zonderen.
Nu weet ik dat zo’n cliënt juist nabijheid behoeft. Je probeert in gesprek te gaan en bent er onvoorwaardelijk voor hem of haar. Een cliënt voelt zich daardoor eerder begrepen en veiliger.”

Prachtig moment: "Een cliënt die als verrassing opeens een psalm voor je zingt"

Het is ook beter voor de begeleider?

„Vergeleken met vroeger, ga ik tegenwoordig met een tevredener gevoel naar huis. Met het idee dat ik wat heb kunnen bijdragen aan het welbevinden van cliënten. Als je aansluit op hun wensen, voorkom je vaak wat we voorheen als ‘probleemgedrag’ betitelden. We zien veel meer dat een cliënt zijn emoties mag uiten. Ieder persoon doet dat op de wijze die bij hem hoort.

Een cliënte vertelde dat ze graag eens koffie wilde rondbrengen op de school waarmee we samenwerken. Vroeger had je gezegd: „Dat gaat niet, jij zit in de inpakgroep, jij doet inpakwerk.” Nu leren we haar stap voor stap die nieuwe activiteit en we zien hoe dienstbaar ze zich voelt.”

Dit artikel is geschreven voor de wervingsactie 'mooi werk'. Lees op deze pagina meer.

Tekst: Jan Kas
Foto: Pim van de Beek

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie