Hoge bijdragen vanuit betrokken achterban

Hoge bijdragen vanuit betrokken achterban

Geplaatst op 19-06-2020 in: Algemeen

Over 2019 heeft Stichting Steun Adullam een bedrag van ruim € 1,4 mln. euro aan giften ontvangen vanuit de achterban. Comités, kerken, particulieren, verkooppunten, bedrijven en scholen hebben zich op diverse wijzen ingezet voor de zorg en begeleiding van de mensen met een beperking. Deze betrokkenheid op de doelstelling van Adullam wordt zeer gewaardeerd. Het is in Gods voorzienigheid dat deze middelen ons gegeven worden. Het past ons Hem daarvoor te danken. Daarnaast verplicht dit ons tot een verantwoorde besteding van de ontvangen middelen. Met de gepubliceerde documenten wil Adullam daarover op een transparante wijze verantwoording afleggen.
 
In 2019 is vanuit de steunstichting een aanzienlijk bedrag van € 926.000,- beschikbaar gesteld ten gunste van de zorgactiviteiten. Opvallend is dat de opbrengsten vanuit fondsenwerving de achterliggende jaren sterk zijn toegenomen. Was er in 2017 nog sprake van een beperkte daling, kwam in 2019 het totaal aan ontvangsten op een bedrag van € 1.408.000,-. Niet eerder waren de opbrengsten uit fondsenwerving zo hoog. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de begrote opbrengsten, waardoor over 2019 een positief resultaat is behaald van € 352.000,-. 

Giften vanuit de brede achterban

Voor haar fondsenwervende activiteiten kan Adullam rekenen op een betrokken achterban. Met name de kerken waren betrokken bij de start van de organisatie. Zij voelen zich nog steeds verbonden met de identiteitsgebonden zorg en begeleiding die wordt geboden aan mensen met een verstandelijke beperking. Naast die inhoudelijke betrokkenheid bij de activiteiten, dragen zij met collecten en giften bij aan de financiële ondersteuning van de stichting.
 
Een groot deel van de fondsenwervende activiteiten komt vanaf plaatselijke vrijwilligers, al dan niet georganiseerd in een comité of verkooppunt. Deze vrijwilligers zijn bijna dagelijks actief  met het organiseren van klein- en grootschalige verkoopacties om gelden in te zamelen ten behoeve van Adullam. Het gaat onder andere om het organiseren van verkoopmarkten, acties en fietstochten. Daarnaast zijn er diverse particulieren die vanuit huis of andere locaties (verkoop)acties organiseren.
 
Naast de kerken en comités dragen donateurs uit de achterban financieel bij aan de activiteiten van de stichting. Naast de jaarlijkse donatie zijn deze donateurs in december voor het eerst benaderd voor het schenken van een extra eindejaarsgift. Deze aanvullende actie heeft voor 2019 een bedrag opgeleverd van circa € 45.000,-. De donateurs laten daarmee hun blijvende betrokkenheid zien voor Adullam. 

Bestedingen

De giften die ontvangen worden binnen de steunstichting worden besteed aan specifieke projecten ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening, ter dekking van niet-vergoede zorg of als aanvulling op de ontvangen zorgbudgetten. Veelal is er een relatie met het identiteitsgebonden karakter van Adullam. In het gepubliceerde jaarverslag vindt u informatie over de betreffende projecten, klik hier om deze te raadplegen. Een deel hiervan kun u ook lezen in deze brochure.  

Vooruitblik

Het beleid inzake fondsenwerving zal de komende jaren gecontinueerd worden. Ingezet wordt op het behoud en zo mogelijk uitbreiding van de betrokkenheid van de achterban. Waarmee gestreefd wordt naar een behoud van de financiële opbrengsten voor de toekomst.
 
In 2020 zien we echter dat de wereld, ons land en ook onze organisatie geconfronteerd wordt met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Een ontwikkeling die wij als mensen niet voorzien hebben en van onszelf niet kunnen beheersen. Het is de Heere God die daarin alles bestuurt en regeert. De gevolgen van deze coronacrisis raken de zorg en begeleiding, zoals die binnen de zorgstichting wordt geleverd. De gevolgen van deze crisis raken ook de fondsenwervende activiteiten binnen de steunstichting. In ieder geval tot de aanstaande zomer zijn de geplande verkoopactiviteiten stilgelegd, wat uiteindelijk een fors verlies aan inkomsten betekent. Inmiddels zijn aanvullende acties in gang gezet om verwachte verliezen zo goed als mogelijk op te vangen. In het besef dat we daarin afhankelijk zijn van de God van hemel en aarde, die alles in Zijn hand heeft.

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie