Het kwaliteitsrapport van Adullam

Het kwaliteitsrapport van Adullam

Geplaatst op 28-05-2018 in: Algemeen

“Het is een prachtig uitgevoerd rapport geworden, waar niet alleen vanuit ‘de afdeling kwaliteit’ maar vanuit de gehele organisatie op een bevlogen wijze aan is gewerkt.” De heer Prins, Raad van Bestuur, van Adullam heeft het over het kwaliteitsrapport 2017 van Adullam. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van het KwaliteitsKader gehandicaptenzorg: een vereiste binnen de sector. Prins vervolgt in zijn inleiding: “De in- en externe visitatie heeft plaatsgevonden op instelling Muiderheim. Er waren in- en externe partijen die zich betrokken weten bij het werk van Adullam. Het valt mij altijd weer op dat zo’n brede dialoog van betrokken mensen mooie gesprekken, lessen en adviezen oplevert. Mooi om te horen dat de visitatoren naar voren brachten dat de identiteit van Adullam op grond van Schrift en belijdenis zichtbaar aanwezig is. En dat deze wordt gevoeld in de dialoog en de rondleiding op Muiderheim. De aandacht voor Bijbels onderwijs en de persoonlijke vragen van cliënten krijgen daadwerkelijk vorm in de praktijk. Ook is er veel waardering voor het Adullam-Schutse-BegeleidingsModel (ASBM) dat de organisatie en de medewerkers richting en ondersteuning geeft. Er wordt ruim geïnvesteerd in de opleiding van medewerkers.

Geleerde lessen

Er zijn ook lessen: is de ambitie van Adullam niet te stevig? Een advies is: zorg ervoor dat bij alle veranderingen de processen goed worden geborgd; investeer in de toerusting van medewerkers als het gaat om de invulling van identiteitsgebonden vraagstukken. Verder werd het belang genoemd om ouders en vertegenwoordigers meer bij de zorg te betrekken en de grote mate van ondersteuning door vrijwilligers ook voor de toekomst te behouden. Herkenbare punten! Voor Adullam staan deze lessen in verbinding met onze toekomstvisie:

‘Adullam laat vanuit een Bijbelse levensovertuiging, mensen deelnemen aan het gewone leven, door, met de samenleving, passende ondersteuning te organiseren.’


Lees hier het volledige kwaliteitsrapport.
 

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie