Fusie stichtingen

Fusie stichtingen

Geplaatst op 13-12-2022 in: Algemeen

De Adullam organisatie bestond jarenlang uit een drietal stichtingen. Deze stichtingen fuseren met elkaar en blijft alleen Stichting Zorg Adullam bestaan.
De structuur met 3 stichtingen bestond sinds 2007. Sinds die tijd zijn er diverse interne en externe ontwikkelingen geweest die om een heroverweging vragen. Om meer transparant te zijn, minder administratieve lasten te hebben én te blijven voldoen aan wet- en regelgeving hebben wij besloten om de Adullam organisatie onder te brengen in één stichting.

Aanleiding juridische fusie stichtingen

Tot voor kort kende Adullam drie stichtingen:
  1. Stichting Steun Adullam
  2. Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg
  3. Stichting Zorg Adullam
Per 1 januari 2022 zijn Stichting Steun Adullam en Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg opgegaan in Stichting Zorg Adullam. Adullam bestaat nu nog uit één stichting: Stichting Zorg Adullam. Deze Stichting heeft een ANBI-status. De naam ‘Steun Adullam’ blijft wel bestaan, maar wordt net zoals alle locaties onderdeel van Stichting Zorg Adullam.
Stichting Zorg Adullam heeft de ANBI-status

Maakt u een gift over?

Wilt u er op letten dat u de tenaamstelling wijzigt van Stichting Steun Adullam of Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg in Stichting Zorg Adullam. De rekeningnummers blijven ongewijzigd.

U hoeft geen nieuwe machtigingen voor bestaande incasso’s af te geven

De naamswijziging is het gevolg van een juridische fusie waarbij Stichting Zorg Adullam alle rechten en plichten van de fusie-stichtingen (Stichting Steun Adullam en Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg) heeft overgenomen. Hierdoor blijven periodieke incasso’s in stand. U hoeft geen nieuwe machtigingen af te geven.

Leningen aan Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Door de fusie is ook Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg opgegaan in Stichting Zorg Adullam. Juridisch heeft Stichting Zorg Adullam alle rechten en plichten overgenomen van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg. Daardoor blijven de leningen in stand. Wat wel verandert is de tenaamstelling van de lening. Deze is niet langer verstrekt aan Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg, maar Stichting Zorg Adullam.

U hoeft uw testament niet aan te passen

Hebt u Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg of Stichting Steun Adullam opgenomen in uw testament? Een aanpassing is niet nodig. Wilt u Adullam opnemen in uw testament? Neem dan Stichting Zorg Adullam op, RSIN 806 832 320.

Belastingaangifte

Deze fusie gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Hebt u in 2022 een gift aan Stichting Steun Adullam gegeven? Om uw gift af te trekken in uw aangifte inkomstenbelasting kunt u het RSIN van Stichting Zorg Adullam gebruiken: 806 832 320. Dit geldt dus voor alle giften vanaf 1 januari 2022.

Ik ben leverancier van Adullam

Door de fusie zijn Stichting Steun Adullam en Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg opgegaan in Stichting Zorg Adullam. Juridisch heeft Stichting Zorg Adullam alle rechten en plichten overgenomen van Stichting Steun Adullam en Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg. Daardoor blijven de contracten in stand. Wel vragen wij u om de tenaamstelling op de facturen aan te passen naar Stichting Zorg Adullam onder vermelding van een kostenplaats. Voor Steun Adullam is dit 25. Voor de overige locaties kunt u contact met ons opnemen voor zover de kostenplaats nog niet bij u bekend is. Dit kan via de bij u bekende contactpersonen, per mail financien@adullamzorg.nl of per telefoon: 088 238 5526.

Hebt u hier nog vragen over?

Neem bij vragen gerust contact met ons op, bij voorkeur via e-mail steun@adullamzorg.nl.
 


 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie