Dankbaar voor trouwe achterban in coronajaar

Dankbaar voor trouwe achterban in coronajaar

Geplaatst op 29-06-2021 in: Algemeen

Over 2020 is binnen de Stichting Steun Adullam ruim € 1.230.000 aan giften ontvangen. Het vervult ons met grote dankbaarheid. In een jaar waar zoveel acties niet door konden gaan heeft de achterban zich niet onbetuigd gelaten. Van vele particulieren, bedrijven, kerken en andere gevers ontvingen we soms bijzonder grote donaties. Het doet ons goed om te merken dat de identiteitsgebonden zorg voor onze naaste meteen verstandelijke beperking zo trouw gedragen wordt. Daarnaast verplicht dit ons tot een verantwoorde besteding van de ontvangen middelen. Met diverse gepubliceerde documenten wil Adullam daarover op een transparante wijze verantwoording afleggen. De link naar deze documenten vindt u onderaan dit nieuwsbericht.
 

Enkele kernpunten uit het jaarverslag

  • Voor haar fondsenwervende activiteiten kan Adullam rekenen op een betrokken achterban. Met name de kerken waren betrokken bij de start van de organisatie. Zij voelen zich nog steeds verbonden met de identiteitsgebonden zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Naast die inhoudelijke betrokkenheid zoals huisbezoek en een bijdrage leveren bij openingen en bijzondere gebeurtenissen, dragen zij met collecten en giften bij aan de financiële ondersteuning van de stichting.
  • Een groot deel van de fondsenwervende activiteiten komt voor rekening van de plaatselijke vrijwilligers, al dan niet georganiseerd in een plaatselijk verkoopcomité. Deze vrijwilligers zijn soms bijna dagelijks actief zijn met het organiseren van klein- en grootschalige verkoopacties om gelden in te zamelen ten behoeve van Adullam.
  • In 2020 mochten wij € 1.231.000 ontvangen ondanks dat veel activiteiten van comités geen doorgang konden vinden door de coronamaatregelen. Te zien is dat veel particulieren extra giften hebben gegeven als gevolg van het niet doorgaan van de verkoopmarkten en andere acties. Verwarmend om dit op te merken!
  • Naast het kwartaalblad Adullam Contact wordt maandelijks een digitale nieuwsbrief verzonden met nieuwsberichten. Inmiddels wordt deze mailing verstuurd aan ruim 2.400 belangstellenden. Vanwege coronamaatregelen zijn er geen bijeenkomsten geweest met de vrijwilligers. Wel is regelmatig contact gehouden of bepaalde acties binnen de maatregelen nog mogelijk zouden zijn.
  • Het totaalbedrag aan bestedingen was in 2020  € 816.000  en ligt lager dan de begrote doelstelling. Voor een groot deel heeft dat te maken de coronapandemie waardoor de aandacht langere tijd primair op de dagelijkse zorg heeft gelegen. Daarnaast geldt dat een aantal voorgenomen projecten zijn vervallen of doorgeschoven.
  • De middelen die ontvangen worden binnen de steunstichting komen binnen de zorgstichting beschikbaar. Hierbij gaat het om specifieke projecten ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening, ter dekking van niet-vergoede zorg of als aanvulling op de ontvangen zorgbudgetten. Veelal is er een relatie met het identiteitsgebonden karakter van Adullam. In het gepubliceerde jaarverslag vindt u informatie over de betreffende projecten. Een deel hiervan kun u ook lezen in deze brochure.

Vooruitblik

Het beleid inzake fondsenwerving zal de komende jaren gecontinueerd worden. Ingezet wordt op het behoud en zo mogelijk uitbreiding van de betrokkenheid van de achterban. Waarmee gestreefd wordt naar een behoud van de financiële opbrengsten voor de toekomst.
 
De gevolgen van de coronacrisis raken ook in 2021 de zorg en begeleiding, zoals die binnen de zorgstichting wordt geleverd. De gevolgen van deze crisis raken daarnaast de fondsenwervende activiteiten binnen de steunstichting. In ieder geval tot de zomer zijn de verkoopactiviteiten stilgelegd, wat uiteindelijk een fors verlies aan inkomsten betekent. Dankzij de creativiteit van de comités worden aanvullende acties in gang gezet om zo toch nog een bijdrage te kunnen doen. Ook hierin weten we ons afhankelijk van de zegen van de God van hemel en aarde, die alles in Zijn hand heeft.
 

Lees hier alle gepubliceerde jaardocumenten over 2020. Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie