Coronavirus: actuele ontwikkelingen en maatregelen

Coronavirus: actuele ontwikkelingen en maatregelen

Geplaatst op 06-10-2020 in: Algemeen

De nieuwsberichten laten ons zien dat er een toename is van het virus. Dit gaat ook de Adullam-locaties niet voorbij. Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen en eventuele (landelijke) maatregelen. 
Voor het laatst bijgewerkt op 21 december 2020.

Stand van zaken (21-12-2020)

Op bijna iedere locatie zijn er wel zieke medewerkers en cliënten. Zoals eerder genoemd vermelden we niet iedere besmetting van (thuiswonende) cliënten, medewerkers of vrijwilligers. Met name de gevolgen voor groepen cliënten worden via deze pagina gedeeld.
 
We weten dat er onder de vrijwilligers ernstige zieken zijn en wellicht kennen we allemaal wel mensen die ernstig ziek zijn (geweest). We willen een ieder in zijn of haar omstandigheden veel sterkte en Gods ondersteuning toewensen.
 
In Staphorst is de Horstheim-locatie aan de Kerklaan gesloten vanwege meerdere positieve besmettingen van zowel deelnemers als medewerkers. Ook op Druivenstein is een groep in quarantaine. Op woonlocatie Lindenheim zijn helaas meerdere besmettingen onder medewerkers en bewoners. De woongroep is deels in isolatie, deels in quarantaine.
 
Op Kroonheim in Uddel zijn een tweetal bewoners besmet op een andere woongroep. Hierdoor zitten nu twee woongroepen in quarantaine. De logeergroep blijft vooralsnog gesloten, zodat deze medewerkers kunnen invallen op de woongroepen.
 
Zonder bijzonderheden plaatsen we D.V. in de eerste week van januari een volgende update. In de komende dagen mogen we herdenken dat de Heere Jezus naar de aarde is gekomen. Op een aangepaste wijze wordt hier op iedere locatie bij stilgestaan, want Gods evangelie gaat door. Zolang de aarde bestaat zullen er nog mensen toegebracht worden, dat is een zekerheid in deze ernstige tijden. Wat een zegen als dit ook voor onze cliënten, voor u, voor ons allemaal mag zijn.

Hoe heilig is Zijn Naam!
Laat volk bij volk tezaam
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

Lofzang van Maria vers 3
 
Gezegende dagen toegewenst namens het corona-coördinatieteam,
 
Jan-Dirk Meijering
Jaap Brand
Bart van Kleef
Guze van ’t Land-van der Tang
Jan van Velthuizen

Werkwijze tijdens corona

Adullam gebruikt twee documenten om de  maatregelen rondom corona vast te stellen:

  • Het eerste document geeft inzicht in hoe te handelen bij corona-besmettingen op de locatie.
  • Het tweede document geeft aan op welke wijze Adullam de maatregelen op- en afschaalt. Als uitgangspunt gelden de 4 risiconiveaus zoals in Nederland bekend.

Deze twee documenten samen bepalen het lokale beleid. Hieronder hebben we dit weergegeven in een duidelijke animatie. Heeft u hier vragen over? Neemt u gerust contact op met uw contactpersoon op de locatie. Heeft u geen contactpersoon? Mailt u dan naar corona-info@adullamzorg.nl.
 

Stand van zaken (14-12-2020)

Helaas moeten we een aantal corona-besmettingen vermelden op diverse locaties.
 
Op Horstheim in Staphorst is in ieder geval één groep gesloten in verband met meerdere besmette medewerkers en een besmette deelnemer. Mogelijk sluit op korte termijn nog een groep.
 
Op Lindenheim in Staphorst zitten de bewoners in quarantaine, in ieder geval tot D.V. zondag 20 december.
 
Op Kroonheim in Uddel hebben we te maken met een grotere uitbraak op één woongroep: hier zijn alle 7 bewoners van deze groep positief getest. Ook hebben zeker 10 medewerkers corona. In verband hiermee is de logeergroep gesloten, zodat deze medewerkers kunnen invallen op de woongroep. We wensen alle betrokkenen van harte sterkte. 
 

Stand van zaken (7-12-2020)

Vanaf 20 november jl. zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen op Beekheim in Barneveld. Dankbaar kunnen we melden dat de zieke bewoners aan het opknappen zijn en allemaal uit quarantaine zijn.

Ook betekent dit dat vanaf vandaag Veldheim in Ede weer volledig geopend is. Binnen de maatregelen kunnen we op beide locaties weer zoveel mogelijk het gewone leven aanbieden.

We danken u voor uw meeleven en meebidden en wensen dat we met onze dankbaarheid bij de Heere terecht mogen komen.

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,
Dien trouwen HEER’ voor Zijn gena vergelden?
‘k Zal, bij den kelk des heils, Zijn Naam vermelden,
En roepen Hem met blijd’ erkent’nis aan.

Psalm 116:7

Stand van zaken (1-12-2020)

De besmetting op Beekheim in Barneveld heeft zich gelukkig niet verder uitgebreid. Momenteel zijn 15 bewoners van vijf woongroepen besmet. Deze bewoners verblijven op hun kamer en de overige bewoners zijn in quarantaine.
 
De medewerkers van Veldheim in Ede bieden, zoveel als mogelijk is, dagbesteding op de woongroepen in Beekheim. Op Veldheim wordt deze weken op twee groepen dagbesteding geboden. In afstemming met de GGD is besloten dat Veldheim in ieder geval tot en met D.V. vrijdag 11 december dicht blijft (naast de twee groepen die nu dagbesteding krijgen).
 
Dankbaar kunnen we melden dat op Kroonheim in Uddel verder niemand besmet is geraakt. De bewoner heeft geen klachten meer en de woongroep is uit quarantaine.
 

Stand van zaken (23-11-2020)

Helaas is de besmetting op Beekheim in Barneveld nog niet minder geworden. Wel zijn er bewoners genezen, weer andere kregen juist het coronavirus. Momenteel zijn 15 bewoners van vijf woongroepen besmet. Deze bewoners verblijven op hun kamer en de overige bewoners zijn in quarantaine.

De medewerkers van Veldheim in Ede bieden, zoveel als mogelijk is, dagbesteding op de woongroepen in Beekheim. Op Veldheim worden deze week op twee groepen dagbesteding geboden. Deze week bekijken we de situatie opnieuw en beslissen we of we vanaf D.V. maandag 30 november weer helemaal open kunnen.

Op Kroonheim in Uddel hebben we te maken met een besmette bewoner, hierdoor is deze woongroep in quarantaine. 

Stand van zaken (17-11-2020)

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen heeft de besmetting zich op Beekheim in Barneveld verspreid. Momenteel zijn 9 bewoners van vier woongroepen besmet met het coronavirus. Verschillende zijn ziek, andere zijn alweer aan de beterende hand. Hierdoor moe(s)ten desbetreffende bewoners op hun kamer blijven en de overige bewoners in de groepen in quarantaine. Dit heeft veel impact voor hen, maar ook voor de familie en medewerkers. 

In verband met het bovenstaande is Veldheim in Ede grotendeels gesloten. Een enkele groep krijgt daar nu wel dagbesteding. 

Mogen we u nogmaals oproepen om te bidden voor de bewoners, deelnemers en logees die aan de zorgen van Adullam zijn toevertrouwd? We vragen u ook om gebed voor de medewerkers die de dagelijkse zorg en begeleiding ook in deze tijden blijven bieden. Dat we ons mogen verlaten op Gods bescherming met het geloof dat alle dingen, ons niet bij geval, maar van Zijn vaderlijke hand ons toekomen. 

Stand van zaken (10-11-2020)

In verband met de oplopende coronabesmettingen op onze woonlocatie Beekheim in Barneveld, hebben wij het besluit moeten nemen om Veldheim te sluiten tot en met D.V. vrijdag 20 november. Op meerdere groepen binnen Beekheim zijn inmiddels besmettingen gemeld en zitten deze groepen in quarantaine. We hopen de komende dagen te onderzoeken of we Veldheim voor specifieke groepen weer snel (eventueel gedeeltelijk) kunnen openen.

Op de andere locaties zijn momenteel geen quarantaine maatregelen.

Bent u of kent u iemand die zich wil inzetten als reservist? Kijk hier voor meer info.

Stand van zaken (2-11-2020)

Dankbaar nieuws: op twee locaties is de quarantaine van een woongroep opgeheven, op Maasheim in Puttershoek en ook op Molenheim in Alblasserdam. De bewoners van Molenheim kunnen dus weer naar Wilgenheim voor dagbesteding. Op meerdere dagbestedingslocaties zijn deelnemers afwezig. Zowel door corona als vanwege thuis-quarantaine.
 
Op Kroonheim in Uddel zijn een aantal woongroepen in quarantaine. Er lopen momenteel diverse testen.
 
Op KDC De Klimboom in Barneveld zitten enkele medewerkers en kinderen ouder dan 12 jaar in thuis-quarantaine, omdat er een sprake is van een corona-besmetting bij een medewerker en een cliënt.

Stand van zaken (27-10-2020)

Er zijn diverse wijzigingen te melden qua besmettingen en quarantainemaatregelen. Om u op de hoogte te houden passen we dit bericht met enige regelmaat aan, met name de gevolgen voor groepen cliënten. We vermelden dus niet iedere besmetting van (thuiswonende) cliënten, medewerkers of vrijwilligers. Terwijl we weten dat hier ook ernstige zieken onder zijn. De Heere sterke een ieder in zijn of haar omstandigheden in deze ernstige tijden.

De quarantaine op Beekheim in Barneveld is opgeheven, ook de besmette bewoner is klachtenvrij.

Op Molenheim in Alblasserdam zijn drie bewoners positief getest op corona. Twee zijn in isolatie op Molenheim, de derde is bij ouders thuis in isolatie. Alle bewoners blijven op Molenheim als groep in quarantaine en krijgen op de woonlocatie dagbesteding. Dit duurt in ieder geval tot en met D.V. zondag 1 november. Door de thuisquarantaine van de bewoners op Molenheim zijn er twee groepen dicht op Wilgenheim in Alblasserdam.
 
Het logeren op Maasheim in Puttershoek is afgelopen zaterdag voor een beperkte groep logees weer gestart. Op de woongroep waar een bewoner besmet was, zijn nu nog enkele bewoners die in afwachting zijn op een testuitslag. Totdat de uitslag duidelijk is, blijft deze groep nog in quarantaine.

Stand van zaken meerdere locaties (20-10-2020)

De quarantaine op Schoonsterheim in Staphorst en op Muiderheim in Genemuiden is opgeheven. Dankbaar kunnen we melden dat de bewoners weer aan het werk zijn. Op andere locaties hebben we wel te maken met besmettingen en quarantainemaatregelen.  
 
Op Maasheim in Puttershoek is een bewoner besmet met het coronavirus en is de betreffende woongroep in quarantaine. Ook zijn meerdere medewerkers in quarantaine en/of wachtend op een testuitslag. Om de noodzakelijke zorg en begeleiding te kunnen bieden is logeergroep ‘De Zeekade’ in ieder geval tot en met D.V. vrijdag 23 oktober gesloten. Uiterlijk op vrijdag worden de (ouders van de) logees geïnformeerd of het logeren vanaf zaterdag weer kan doorgaan.
 
Op Wilgenheim in Alblasserdam zijn meerdere groepen dicht, omdat deelnemers contact gehad hebben met begeleiders en deelnemers die positief getest zijn. Sommige deelnemers blijven tot en met D.V. woensdag 21 oktober thuis, anderen tot en met D.V. zaterdag 24 oktober. Vanaf volgende week hopen we dus weer iedereen te verwachten als er verder geen positief getest worden. Een aantal groepen zijn open en ontvangen dagbesteding op locatie, waar het momenteel erg rustig is (mede door de herfstvakantie van vele deelnemers).
 
Op Molenheim in Alblasserdam zijn meerdere bewoners in contact geweest met een zieke collega. Alle bewoners blijven op Molenheim als groep in quarantaine en krijgen op de woonlocatie dagbesteding. Twee bewoners zijn in test. Sommige bewoners waren al naar huis of familie. De meesten komen terug nadat de quarantaine periode verstreken is. Deze duurt tot en met D.V. zaterdag 24 oktober.
 
Op Beekheim in Barneveld is vastgesteld dat een bewoner corona heeft. Hierdoor zijn er twee groepen in quarantaine, de ene groep mag op D.V. donderdag 22 oktober uit quarantaine en de andere groep op D.V. zaterdag 24 oktober.
 
We willen nogmaals oproepen om gebed voor de cliënten die aan de zorgen van Adullam zijn toevertrouwd, én voor de medewerkers die ook in deze tijden de zorg en begeleiding mogen geven. De Heere mocht nog naar ons omzien.

Bent u of kent u iemand die zich wil inzetten als reservist? Kijk hier voor meer info.

Tijdelijke sluiting KDC de Boei, Puttershoek (16-10-2020)

In de afgelopen week is een medewerker van KDC de Boei positief getest op corona. Hierom hebben we besloten het KDC te sluiten tot en met D.V. vrijdag 23 oktober.
 
De collega heeft in achterliggende week gewerkt op het KDC en nauwe contacten gehad met medecollega’s en de kinderen van het KDC. De collega’s en kinderen die nauw contact hebben gehad met deze collega moeten 10 dagen in thuisquarantaine. Op advies van de GGD mogen de collega’s van het KDC niet werken. Omdat de kinderen gezamenlijk met de deelnemers van het AC gebruik maken van het vervoer en allemaal thuiswonend zijn, hebben we besloten voor een sluiting van 10 dagen.
 
Op deze manier hopen we de kwetsbare doelgroep en het netwerk om hen heen zoveel mogelijk te beschermen. We hopen op D.V. maandag 26 oktober weer te starten op het KDC.

Preventief dragen van mondneusmasker (14-10-2020)

Vanuit VGN en overheid is een nader advies gekomen betreffende het preventief dragen van een mondneusmasker. Het primaire doel van preventief gebruik van mondkapjes is om te voorkomen dat het coronavirus ongemerkt geïntroduceerd wordt in de instelling en dat cliënten met een verhoogd risico op ernstig beloop van corona er ongemerkt mee besmet raken.
 
De maatregelen die vanaf 6 oktober gelden:

  1. In ruimtes zoals winkeltjes en lunchrooms die publiek toegankelijk zijn, dragen vanaf nu alle medewerkers en deelnemers, die direct klantcontact hebben preventief een mondneusmasker. 
  2. In een onderwijsomgeving (zoals zorgondersteuning) in het voortgezet (speciaal) onderwijs dient vanaf nu een mondneusmasker gedragen te worden. Dit hoeft niet als het gevoerde beleid van de scholen afwijkt van het advies van de PO raad.
  3. Voor de deelnemers geldt dat ze in de bus een mondneusmasker dragen. Deze blijft op totdat de deelnemers op de groep zijn en zitten. DAC’s zijn zorglocaties en geen publieke ruimtes. 

Hier komen de volgende maatregelen bij, ingaande 14 oktober. Dit vanwege de inschaling Ernstig of hoger van de meeste veiligheidsregio's en gemeenten.

  1. Alle bezoekers van buiten de locatie dragen een mondneusmasker. Dit geldt voor de publieke ruimtes, zoals de entree, gang, etc.
  2. In de begeleiding van de voor corona kwetsbare doelgroepen, zoals de ouderengroepen en de medische-zorgintensieve groepen, worden vanaf heden mondneusmaskers gedragen. 
  3. Het corona-team van de locatie besluit tot het doorvoeren van preventief gebruik van mondkapjes voor de medewerkers van de overige groepen. Dit wordt per doelgroep/afdeling besloten. 

Wanneer het preventief dragen van mondkapjes beëindigen

Indien in de GGD-regio waar de locatie toe behoort het risiconiveau wordt afgeschaald naar ‘zorgelijk’ kan het preventieve mondneusmaskergebruik weer beëindigd worden.
 

Update besmettingen Schoonsterheim en Muiderheim (12-10-2020)

Op Schoonsterheim is er op dit moment nog sprake van 1 besmetting met het coronavirus. Deze persoon krijgt in isolatie verzorging en begeleiding. De quarantaine van de overige groep is sinds vandaag beëindigd. Reden tot dankbaarheid.

Op Muiderheim is een besmetting bij één van de cliënten gemeld. Deze persoon krijgt verzorging en begeleiding in isolatie. De quarantaine van deze woongroep is verlengd. Meerdere cliënten en medewerkers in afwachting zijn van de uitslag van de test. De quarantaine van de tweede woongroep is vandaag beëindigd.

Coronabesmettingen locaties Schoonsterheim te Staphorst en Muiderheim te Genemuiden (06-10-2020)

 
Helaas zijn er coronabesmettingen vastgesteld op locatie Schoonsterheim te Staphorst. Het gaat tot nu toe om twee cliënten en één medewerker. Er is bron- en contactonderzoek ingesteld. Betrokkenen zijn daarvan op de hoogte gesteld. De cliënten met vastgestelde corona krijgen isolatieverpleging en verzorging en komen niet in contact met andere cliënten. Alle activiteiten op deze locatie zijn stop gezet. De gehele groep krijgt zorg en begeleiding geboden in quarantaine.
 
Ook is er bij één medewerker een besmetting gemeld op locatie Muiderheim te Genemuiden. Bewoners van twee woongroepen vallen onder het bron- en contactonderzoek. Om verspreiding te voorkomen gaan deze twee woongroepen in quarantaine en zijn alle externe activiteiten stopgezet tot D.V. 10 oktober. Ook van hen zijn betrokkenen op de hoogte gebracht.
 
Bovenstaande zet ons stil bij de realiteit waarin we leven. We nemen met elkaar onze verantwoordelijkheid door zoveel als mogelijk de richtlijnen na te leven. We hopen hierdoor onze deelnemers en de begeleiders zoveel als mogelijk te beschermen tegen het virus, maar tegelijkertijd zou het arm zijn als we alleen hierop ons vertrouwen stellen. Laten we het in alles bovenal van Hem verwachten en onze cliënten met hun families en medewerkers opdragen in het gebed.
 

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie