Coronavirus: actuele ontwikkelingen en maatregelen

Coronavirus: actuele ontwikkelingen en maatregelen

Geplaatst op 06-10-2020 in: Algemeen

De nieuwsberichten laten ons zien dat er een toename is van het virus. Dit gaat ook de Adullam-locaties niet voorbij. Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen en eventuele (landelijke) maatregelen. 
Voor het laatst bijgewerkt op 20 oktober 2020.

Stand van zaken meerdere locaties (20-10-2020)

De quarantaine op Schoonsterheim in Staphorst en op Muiderheim in Genemuiden is opgeheven. Dankbaar kunnen we melden dat de bewoners weer aan het werk zijn. Op andere locaties hebben we wel te maken met besmettingen en quarantainemaatregelen.  
 
Op Maasheim in Puttershoek is een bewoner besmet met het coronavirus en is de betreffende woongroep in quarantaine. Ook zijn meerdere medewerkers in quarantaine en/of wachtend op een testuitslag. Om de noodzakelijke zorg en begeleiding te kunnen bieden is logeergroep ‘De Zeekade’ in ieder geval tot en met D.V. vrijdag 23 oktober gesloten. Uiterlijk op vrijdag worden de (ouders van de) logees geïnformeerd of het logeren vanaf zaterdag weer kan doorgaan.
 
Op Wilgenheim in Alblasserdam zijn meerdere groepen dicht, omdat deelnemers contact gehad hebben met begeleiders en deelnemers die positief getest zijn. Sommige deelnemers blijven tot en met D.V. woensdag 21 oktober thuis, anderen tot en met D.V. zaterdag 24 oktober. Vanaf volgende week hopen we dus weer iedereen te verwachten als er verder geen positief getest worden. Een aantal groepen zijn open en ontvangen dagbesteding op locatie, waar het momenteel erg rustig is (mede door de herfstvakantie van vele deelnemers).
 
Op Molenheim in Alblasserdam zijn meerdere bewoners in contact geweest met een zieke collega. Alle bewoners blijven op Molenheim als groep in quarantaine en krijgen op de woonlocatie dagbesteding. Twee bewoners zijn in test. Sommige bewoners waren al naar huis of familie. De meesten komen terug nadat de quarantaine periode verstreken is. Deze duurt tot en met D.V. zaterdag 24 oktober.
 
Op Beekheim in Barneveld is vastgesteld dat een bewoner corona heeft. Hierdoor zijn er twee groepen in quarantaine, de ene groep mag op D.V. donderdag 22 oktober uit quarantaine en de andere groep op D.V. zaterdag 24 oktober.
 
We willen nogmaals oproepen om gebed voor de cliënten die aan de zorgen van Adullam zijn toevertrouwd, én voor de medewerkers die ook in deze tijden de zorg en begeleiding mogen geven. De Heere mocht nog naar ons omzien.

Bent u of kent u iemand die zich wil inzetten als reservist? Kijk hier voor meer info.

Tijdelijke sluiting KDC de Boei, Puttershoek (16-10-2020)

In de afgelopen week is een medewerker van KDC de Boei positief getest op corona. Hierom hebben we besloten het KDC te sluiten tot en met D.V. vrijdag 23 oktober.
 
De collega heeft in achterliggende week gewerkt op het KDC en nauwe contacten gehad met medecollega’s en de kinderen van het KDC. De collega’s en kinderen die nauw contact hebben gehad met deze collega moeten 10 dagen in thuisquarantaine. Op advies van de GGD mogen de collega’s van het KDC niet werken. Omdat de kinderen gezamenlijk met de deelnemers van het AC gebruik maken van het vervoer en allemaal thuiswonend zijn, hebben we besloten voor een sluiting van 10 dagen.
 
Op deze manier hopen we de kwetsbare doelgroep en het netwerk om hen heen zoveel mogelijk te beschermen. We hopen op D.V. maandag 26 oktober weer te starten op het KDC.

Preventief dragen van mondneusmasker (14-10-2020)

Vanuit VGN en overheid is een nader advies gekomen betreffende het preventief dragen van een mondneusmasker. Het primaire doel van preventief gebruik van mondkapjes is om te voorkomen dat het coronavirus ongemerkt geïntroduceerd wordt in de instelling en dat cliënten met een verhoogd risico op ernstig beloop van corona er ongemerkt mee besmet raken.
 
De maatregelen die vanaf 6 oktober gelden:

  1. In ruimtes zoals winkeltjes en lunchrooms die publiek toegankelijk zijn, dragen vanaf nu alle medewerkers en deelnemers, die direct klantcontact hebben preventief een mondneusmasker. 
  2. In een onderwijsomgeving (zoals zorgondersteuning) in het voortgezet (speciaal) onderwijs dient vanaf nu een mondneusmasker gedragen te worden. Dit hoeft niet als het gevoerde beleid van de scholen afwijkt van het advies van de PO raad.
  3. Voor de deelnemers geldt dat ze in de bus een mondneusmasker dragen. Deze blijft op totdat de deelnemers op de groep zijn en zitten. DAC’s zijn zorglocaties en geen publieke ruimtes. 

Hier komen de volgende maatregelen bij, ingaande 14 oktober. Dit vanwege de inschaling Ernstig of hoger van de meeste veiligheidsregio's en gemeenten.

  1. Alle bezoekers van buiten de locatie dragen een mondneusmasker. Dit geldt voor de publieke ruimtes, zoals de entree, gang, etc.
  2. In de begeleiding van de voor corona kwetsbare doelgroepen, zoals de ouderengroepen en de medische-zorgintensieve groepen, worden vanaf heden mondneusmaskers gedragen. 
  3. Het corona-team van de locatie besluit tot het doorvoeren van preventief gebruik van mondkapjes voor de medewerkers van de overige groepen. Dit wordt per doelgroep/afdeling besloten. 

Wanneer het preventief dragen van mondkapjes beëindigen

Indien in de GGD-regio waar de locatie toe behoort het risiconiveau wordt afgeschaald naar ‘zorgelijk’ kan het preventieve mondneusmaskergebruik weer beëindigd worden.
 

Update besmettingen Schoonsterheim en Muiderheim (12-10-2020)

Op Schoonsterheim is er op dit moment nog sprake van 1 besmetting met het coronavirus. Deze persoon krijgt in isolatie verzorging en begeleiding. De quarantaine van de overige groep is sinds vandaag beëindigd. Reden tot dankbaarheid.

Op Muiderheim is een besmetting bij één van de cliënten gemeld. Deze persoon krijgt verzorging en begeleiding in isolatie. De quarantaine van deze woongroep is verlengd. Meerdere cliënten en medewerkers in afwachting zijn van de uitslag van de test. De quarantaine van de tweede woongroep is vandaag beëindigd.

Coronabesmettingen locaties Schoonsterheim te Staphorst en Muiderheim te Genemuiden (06-10-2020)

 
Helaas zijn er coronabesmettingen vastgesteld op locatie Schoonsterheim te Staphorst. Het gaat tot nu toe om twee cliënten en één medewerker. Er is bron- en contactonderzoek ingesteld. Betrokkenen zijn daarvan op de hoogte gesteld. De cliënten met vastgestelde corona krijgen isolatieverpleging en verzorging en komen niet in contact met andere cliënten. Alle activiteiten op deze locatie zijn stop gezet. De gehele groep krijgt zorg en begeleiding geboden in quarantaine.
 
Ook is er bij één medewerker een besmetting gemeld op locatie Muiderheim te Genemuiden. Bewoners van twee woongroepen vallen onder het bron- en contactonderzoek. Om verspreiding te voorkomen gaan deze twee woongroepen in quarantaine en zijn alle externe activiteiten stopgezet tot D.V. 10 oktober. Ook van hen zijn betrokkenen op de hoogte gebracht.
 
Bovenstaande zet ons stil bij de realiteit waarin we leven. We nemen met elkaar onze verantwoordelijkheid door zoveel als mogelijk de richtlijnen na te leven. We hopen hierdoor onze deelnemers en de begeleiders zoveel als mogelijk te beschermen tegen het virus, maar tegelijkertijd zou het arm zijn als we alleen hierop ons vertrouwen stellen. Laten we het in alles bovenal van Hem verwachten en onze cliënten met hun families en medewerkers opdragen in het gebed.
 

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie