Afscheidssymposium Zorg voor de ander

Afscheidssymposium Zorg voor de ander

Geplaatst op 30-03-2020 in: Algemeen

Vrijdag 21 februari jongstleden nam Adullam afscheid van drie Raad van Toezicht leden. De termijnenstatutair aftreden van de heren J.P. Ottervanger, B.J. van der Vlies en P.A. Zevenbergen zijn verstreken, wat leidde tot een afscheidssymposium voor deze oud-leden. Tijdens dit symposium gaven de gastsprekers ds. R. Bakker, dr. B.J. Spruyt en prof. Dr. M. J. de Vries invulling aan het thema ‘Zorg voor de ander’.
 
De heer Ottervanger was sinds 20 mei 2011 en de heer Van der Vlies vanaf 30 september 2011 bestuurslid van Adullam. De heer Zevenbergen is als voorzitter benoemd in de vacature van Van der Plas.. Het besluit is genomen in de vergadering van 11 maart 1999. “Hij zal na een ruime inwerkperiode per 1 januari 2000 gaan functioneren als voorzitter van het dagelijks bestuur.” Per 27 december 2011 is Adullam gaan werken met het zogeheten Raad van Toezicht-Raad van Bestuurs-model. Per die datum zijn de heren Ottervanger en Van der Vlies als lid, en de heer Zevenbergen als voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd.

Afscheidssymposium Zorg voor de Ander

Ds. Bakker stond aan de hand van de geschiedenis over de Emmaüsgangers uit Lukas 24 stil bij de Zorg in de Bijbel. “Een afscheidswoord voor de mannen die gaan, het 29ste vers: Blijf met ons. De Heere zorgt voor alle dingen, dat zien we aan de zorg die Jezus heeft voor de Emmaüsgangers. Dat de Heere met u mag blijven, als u afscheid neemt van Adullam.” Dr. Spruyt sprak over de Zorg in de samenleving. Hij deed dit aan de hand van artikel 26 van het beginselprogramma van de SGP. Als laatste sprak prof. De Vries over de Zorg in de toekomst. “Het maakbaarheidsdenken wordt steeds meer omarmt waarbij technologie als middel dient tot de volmaakte wereld ‘onbeperkt leven’. Een handicap wordt niet meer toegestaan. Het is nodig om deze zaken dieper te doordenken.”
 
Na een reactie door de scheidende leden en een plenaire discussie over de gehouden toespraken, zongenbewoners van Beekheim enkele psalmen, en overhandigden zij cadeaus. Het symposium werd beëindigd met diner.

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie