Adullam en de veranderingen in de zorg

Adullam en de veranderingen in de zorg

Geplaatst op 02-12-2013 in: Veranderingen in de zorg, Algemeen

De zorg- en dienstverlening aan cliënten verandert vanaf 2015. Gemeenten gaan voor een gedeelte de ondersteuning van mensen met een beperking organiseren.

Zij betalen die uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De visie van de overheid op de langdurige zorg en mensen met een verstandelijke beperking hebben grote betekenis voor de toekomst van Adullam. De in gang gezette overheidsmaatregelen versterken dit.

De zorg en begeleiding die cliënten ontvangen, wordt nu betaald vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Door de afgegeven indicatie hebben mensen met een beperking recht op zorg en begeleiding. Dit recht vervalt in de Jeugdwet en de Wmo. Gemeenten moeten het doen met oplopende kortingen tot 25%. De organisatie van zorg en begeleiding veranderd hierdoor. Voor zover nu bekend, vinden gemeenten het belangrijk:

  • dat iedere burger zijn eigen kracht benut;
  • dat mensen zich gezamenlijk inzetten voor de gemeenschap;
  • dat (zorg)organisaties samenwerken.

Klaar voor de Wmo?!

Adullam bereidt zich voor om in 2015, met beperkte middelen, op een efficiënte en effectieve wijze zorg en begeleiding te blijven aanbieden aan dezelfde doelgroep. De identiteitsgebonden zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, logeren, leren, werken en activiteiten.
 
We kiezen bewust sterk te blijven en zo mogelijk beter te worden in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Adullam is daarbij sterk in de kern-AWBZ, en ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook binnen de Wmo en Jeugdwet identiteitsgebonden zorg te bieden. Zorgvragers participeren hierbij in de (kerkelijke) samenleving en blijven zo lang mogelijk in een gewone thuis- en werksituatie. Daarbij werken we waar mogelijk samen in de zorg- en dienstverlening met verwante organisaties.

Veranderend werkveld

De werkwijze van de professional zal veranderen. Vrijwilligers en familie zullen meer persoonlijk bijdragen aan betaalbare zorg en begeleiding. Dit betekent voor de professional minder zorgen vóór de cliënt, maar meer zorgen dát de cliënt (met hulp van anderen) zorg krijgt en activiteiten kan doen. In combinatie met de doelstelling om mensen met een verstandelijke beperking te laten groeien in zelfredzaamheid, vraagt dat om innovatief, flexibel en methodisch denken en werken van een zelfstandige en verantwoordelijke professional.

van zorgen vóór naar zorgen dát

Adullam investeert in scholing en kennis van de veranderende professional, waarbij wij nadrukkelijk voor ogen houden dat wij ondanks alle veranderingen duurzaam en liefdevol bijdragen aan stabiliteit, rust, structuur en welzijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

Adullam: van blijvende waarde(n)

De overheidshervormingen die op ons af komen zijn impactvol voor de organisatie. Ondanks deze impact wordt uiteindelijk beoogd dat de komende jaren:

  1. de levensbeschouwelijk identiteit die gegrond is op de Bijbel en de belijdenisgeschriften behouden blijft;
  2. cliënten aantoonbaar groeien in zelfstandigheid en participatie in de samenleving;
  3. Adullam nog sterker verankerd is in de (kerkelijke) samenleving met meer familieparticipatie en vrijwilligers;
  4. de organisatieprocessen zijn vereenvoudigd, de totale personele en materiële kosten duurzaam omlaag zijn gebracht en administratieve lasten voor zorgverleners zijn teruggebracht;
  5. de medewerkers groeien in methodisch professioneel handelen en zelfstandig servicegericht functioneren en ondanks alle noodzakelijke veranderingen met plezier, openheid en veiligheid werken bij Adullam;
  6. duurzaam en liefdevol blijven bijdragen aan stabiliteit, rust, structuur en welzijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kortom, dat Adullam voor de cliënten van blijvende waarde(n) is, met betaalbare en kwalitatief verantwoorde langdurige zorg en begeleiding.
 
Daarvoor wordt de komende jaren ingezet op een evenwichtige veranderagenda met te realiseren doelen en acties voor Adullam. Deze veranderagenda omvat zowel investeringen als besparingsopgaven. Enerzijds is er sprake van financieel-economisch georiënteerde maatregelen, anderzijds zal het gaan om ‘anders werken’ om de zorg betaalbaar te houden.

Wat kunt u doen?

De belangrijkste wijzigingen lopen via de gemeenten. Wanneer u bij de Wmo-raad van uw gemeente betrokken bent of op een andere wijze betrokken bent bij de Wmo, laat het ons dan weten. Bezoek gemeentelijke informatiebijeenkomsten en laat de gemeente weten dat u identiteitsgebonden zorg belangrijk vindt, zodat ook uw gemeente deze keuzevrijheid vastlegt in haar beleid.
 
Heeft u vragen over de veranderingen bij Adullam, neem dan contact op met de zorgconsulenten.

 

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie