Adullam begeleidt talent naar leidinggevende functie

Adullam begeleidt talent naar leidinggevende functie

Geplaatst op 03-01-2017 in: Media, Algemeen

Leidinggeven bij Adullam is „een mooie baan”, zegt bestuurder Bram Prins. „Een echte mensenbaan is het. Je werkt eraan mee dat mensen met een beperking het gewone leven ervaren, zoals wij dat noemen. Je probeert ook het beste uit medewerkers te halen.”  Adullam biedt meer pittige functies. In het bijzonder in de sector Intensieve zorg. „Bewoners vragen om een duidelijke, stevige persoonlijkheid, die voor hen ook een identificatiefiguur is”, aldus Prins.

Intensieve zorg

„De term intensieve zorg zegt al genoeg. Veel bewoners en deelnemers binnen de sector Intensieve zorg, dit is instellingszorg, hebben gedragsproblemen. Daar moet je tegen kunnen. Een cliënt die zich niet begrepen voelt, kan zich zomaar uiten in een scheldpartij of door iemand een draai om de oren te geven. De kunst van het begeleiden is een cliënt aan te voelen en te begrijpen, negatieve uitingen te voorkomen en juist de positieve kant, de talenten die ook die cliënt heeft gekregen, te benadrukken en te ontwikkelen.”

Leidinggevenden vinden is voor Adullam niet altijd eenvoudig. Prins: „In de zorg werken mensen met een groot hart. Met betrokkenheid bieden ze zorg en ondersteuning. Van onze 450 medewerkers groeit echter een gering aantal door naar een functie als leidinggevende. Negen van de tien medewerkers zijn vrouw. Het komt vaak voor dat medewerkers door hun huwelijk verhuizen of dat de prioriteit in het gezin komt te liggen, waardoor ze minder gaan werken. Voor leidinggevenden vinden we een werkweek van minstens vier dagen van belang voor een goede focus in hun functie.”

Teamleider bij Adullam: een mooie combinatie van leidinggeven en werken in de directe zorg en ondersteuning

Daarbij komt nog een ander aspect. „Wie in de zorg gaat werken, doet dat vooral om te gaan zorgen voor mensen en doorgaans niet met de gedachte om op den duur leiding te geven”, beseft Prins. „Op vacatures voor leidinggevenden bij Adullam solliciteren over het algemeen mensen uit het bedrijfsleven of het onderwijs. Het doorgroeien van talenten heeft eigenlijk onze voorkeur, zodat mensen die de praktijk van de zorg met lijf en leden en met hart en ziel kennen in die leidinggevende functies terechtkomen.”

Talentvijver

Adullam heeft daarom een nieuw project ”Talentvijver” gestart, om toekomstige leidinggevenden te werven en te begeleiden. „In de intensieve zorg is er daarnaast de functie van teamleider. Een teamleider werkt twee dagen in de week op kantoor en drie dagen per week op de groep. Een mooie combinatie. Je blijft bij de directe zorg en ondersteuning betrokken. Als leidinggevende weet je heel goed wat er speelt bij medewerkers en cliënten, zodat je snel op situaties kunt inspelen.”

Traject op maat

Zorgmedewerkers die geïnteresseerd zijn in een leidinggevende functie krijgen binnen Talentvijver een speciale opleiding. „Vroeger gebeurde zoiets ook wel, maar niet zo gericht met een individueel traject op maat waarin de vraag centraal staat wat iemand nodig heeft om een goede leidinggevende te worden. Ook voor mensen van buiten die bij Adullam willen werken kan dit een prachtig traject zijn.”
Huidige leidinggevenden gaan de kandidaten coachen en samen met een hogeschool bieden we trainingen aan: „Hoe leid je een vergadering? Hoe ga je met weerstand om? Hoe stel je een goed team samen?”

Ervaren van het gewone leven

Leidinggevenden zien er onder meer op toe dat gewerkt wordt volgens het Adullam-Schutse-BegeleidingsModel (ASBM), dat samen met zusterorganisatie De Schutse is ontwikkeld. Medewerkers hebben daarmee handvatten hoe zij met een cliënt samen activiteiten ondernemen, gericht op het ervaren van het gewone leven.

"Laatst at ik mee bij een voorziening van Adullam. Samen spraken we over het gelezen Bijbelgedeelte"

Bij alles staan de Bijbelse waarden voorop. Prins: „Onze bewoners, cliënten en logées bieden we een zelfde omgeving als thuis. Er wordt uit de Bijbel gelezen, er worden psalmen gezongen. Dat geeft betrokkenheid en binding met elkaar. Daarmee is er een veilige omgeving.”
’s Maandags kunnen cliënt en medewerker ook praten over de preek van zondag. Prins: „Laatst at ik mee bij een voorziening van Adullam, met de begeleidster en vijf bewoners. Samen spraken we over het gelezen Bijbelgedeelte. Of je nu een ‘beperking’ hebt of Raad van Bestuur bent, allemaal hebben we vernieuwing van ons hart door het bloed van de Heere Jezus Christus nodig. Zo’n gesprek werkt verbindend!”

Anders kijken, anders doen

ASBM betekent anders kijken, anders denken, anders doen. Prins: „In het verleden werd met het beste vermogen met een situatie omgegaan, maar de aanpak verschilde nogal eens per medewerker. Nu is er veel bewuster en gemeenschappelijker één lijn in onze zorg.”

De betrouwbare ander

Er is daardoor duidelijkheid voor zowel medewerkers als cliënten. „Afzondering of medicatie gold eerder vaak bij ‘probleemgedrag’ als oplossing. Nu ligt de focus op de relatie, de betrouwbare ander, een goede daginvulling en passende activiteiten. Ik herinner me een meisje in een van onze voorzieningen dat de hele dag wat afgezonderd in een rolstoel zat en geluiden maakte. Nu helpt zij mee de afwasmachine leegruimen en appeltaarten bakken. Als bezoekers een stuk van haar taart eten, zie je haar glunderen.”

De focus ligt op de relatie

”Samen 100” is een motto van ASBM. De bewoner/cliënt doet wat hij kan, de begeleider vult aan. „Als bewoners vroeger van de dagbesteding terugkwamen, gingen ze in een kring zitten en werden ze bediend met koffie en een speculaasje. Kom je nu in dezelfde voorziening, dan zie je dat de een de tafel dekt, een ander gehakt staat te rullen en weer een ander met de zuurkool bezig is. Zo gaan we ook met huishoudelijke taken om. Veel bewoners kunnen best zelf hun bed opmaken en hun kamer opruimen en zo veel meer groeien naar zelfstandigheid.”

Helder

ASBM geldt voor de hele organisatie. „Met dezelfde focus kijkt een leidinggevende naar medewerkers: Is het werkklimaat veilig, geven we complimenten, hoe functioneert het team? De kracht van ASBM is dat het model niet tot de zorg beperkt is. Ook de huisvesting valt eronder. Oudere voorzieningen bestonden naast een hoofdingang uit lange vleugels van een aantal verdiepingen. Bij Maasheim in Puttershoek bouwen we nu gewone gekoppelde woningen, zodat onze bewoners in een huis leven, net als ieder ander.”
Medewerkers zijn blij met ASBM, verneemt Prins. „Het model helpt ons echt in ons werk, zeggen ze. Voor de hele organisatie is helder hoe we willen werken, hoe we zorg willen bieden.”

Tevreden met ASBM


Dit artikel is geschreven voor de wervingsactie 'mooi werk'. Lees op deze pagina meer.

Tekst: Jan Kas
Foto: Jan Bisschop

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie