Op weg naar een nieuwe strategische periode

Hoe ziet u Adullam voor u in 2028? Adullam denkt alweer na over de koers voor de komende jaren. Uw ideeën en mening vinden we erg belangrijk en daarom vragen we u mee te denken!
 
Het proces om te komen tot een nieuwe strategische visie 2024-2028
bestaat uit verschillende fases:
Fase 1: Inventarisatie | 1 oktober - 31 december 2022
Fase 2: Analyse en richting | 1 januari 2023 - 31 januari 2023
Fase 3: Verdieping en verbinding | 1 februari - 31 maart 2023
Fase 4: Uitwerking en toetsing | 1 april 2023 - 31 mei 2023 

De eerste fase is inmiddels afgrond. Er is de afgelopen periode met tientallen mensen gesproken. Met medewerkers van locaties en medewerkers van het centraal bureau, maar ook met vertegenwoordigers van de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, de Raad van Advies en de politiek. Daarnaast heeft de projectgroep zich verdiept in verschillende beleidsdocumenten.  
 
Op basis van deze informatie zal het MT de komende maand een aantal onderwerpen kiezen waarover zij graag met u verdiepend in gesprek gaan. Op basis van de meedenkbijeenkomsten zal de strategische visie verder worden uitgewerkt.
 
Uw input is waardevol!  Daarom nodigen we u uit om één van de mee-denkbijeenkomsten bij te wonen. Daarin krijgt u de gelegenheid om uw visie te geven op wat er volgens u toe doet om blijvend waardenvolle zorg en begeleiding te bieden aan onze cliënten.
 

Op drie plaatsen en data in het land worden er
meedenkbijeenkomsten georganiseerd:

D.V. 8 februari: Regio Midden | Centraal bureau in Barneveld
D.V. 20 februari: Regio Zuidwest | CGK in Barendrecht
D.V. 22 februari: Regio Noordoost | De leerkamer in Staphorst 


Programma
19.00 uur          Inloop - Koffie, thee en wat lekkers
19.30 uur          Opening
19.45 uur          Uitleg strategische visie en bedoeling avond
20.00 uur          Opdracht in groepen
20.50 uur          Gezamenlijke terugkoppeling
21.30 uur          Afsluiting avond


U kunt u aanmelden via onderstaand formulier. We hebben voor alle bijeenkomsten genoeg aanmeldingen ontvangen van ouders en/of cliëntvertegenwoordigers, daarom is deze categorie niet meer beschikbaar. 
 

[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Emailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_validation":"","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet."}
[]
[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie