Stichting Steun Adullam

  • Gelderland
  • Barneveld
Op deze pagina's leest u nieuws over acties welke gehouden worden voor Adullam. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via steun@adullamzorg.nl.


Laatste nieuws

Wij steunen dit project

Identiteit is bestaansrecht voor Adullam

Adullam biedt gehandicaptenzorg vanuit Bijbelse overtuiging en levenswijze.

Wij steunen dit project

Zorgverlening klaarmaken voor de toekomst

Adullam realiseert in de komende jaren op diverse locaties nieuwbouw, zowel voor wonen als voor dagbesteding.

Wij steunen dit project

Het welbevinden van de zorgvrager: uw zorg?

Met uw hulp verbetert Adullam de zorgverlening.

Wij steunen dit project

Verbeteren instroom en opleiding medewerkers

Onze cliënten verdienen goede zorg. Daarvoor hebben we medewerkers nodig, die met passie hun werk uitvoeren en de cliënt daarbij centraal stellen. Zodoende kunnen zij, zoveel waar mogelijk, in de maatschappij meedoen en het gewone leven ervaren.

Wij steunen dit project

Zeker stellen zorg én onderwijs

Zorg en begeleiding bieden in een onderwijsomgeving bevordert de kwaliteit en de interactie tussen onderwijs-en zorgprofessionals; uiteindelijk komt dat ten goede aan de deelnemers en de kinderen.

Wij steunen dit project

Vervoer naar en van dagactiviteitencentrum

De dagactiviteitencentra hebben te maken met structurele kosten voor het vervoer.

Wij steunen dit project

Verbeteren van werk- en ontspanomgeving

Adullam biedt bewoners, deelnemers en logés een zinvolle dagbesteding zodat het gewone leven zoveel mogelijk ervaren kan worden.

Wij steunen dit project

Zonder innovatie geen verbeteringen in de zorg

Elke ontwikkeling begint met een goed idee en elke ontwikkeling kost geld.

Wij steunen dit project

Extra begeleiding bij het geven van intensieve zorg

Draagt u bij aan het oplossen van de knelpunten in de zorg?

Wij steunen dit project

Benodigde meerzorg vanwege onvoldoende bekostiging

In een aantal gevallen verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan de overheid vergoedt.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie