Activiteiten

Een kleine moeite, groot gebaar: uw lege cartridges zijn goud waard voor de mensen van Adullam! Door ze in te leveren sparen we ieder jaar weer een mooi bedrag bij elkaar. De inleveradressen zijn:

Mevr. E. van Rij
IJsseldijk 202
Krimpen aan den IJssel

Mevr. C. van der Wal
Kerkdreef 39
Krimpen aan den IJssel

Wij steunen dit project

Vervoer vanwege identiteit

Kosten voor vervoer naar een identiteitsgebonden dagactiviteitencentrum of kinderdagcentrum worden door de overheid en gemeentes maar deels vergoed. U begrijpt dat ouders hun kind graag naar een opvang brengen die aansluit bij hun Bijbelse opvattingen. Deze is vaak verder weg dan de dichtstbijzijnde dagopvang. De extra vervoerskosten moeten zelf gedragen worden.

Wij steunen dit project

Betere werk- en ontspanomgeving

Het verbeteren van de zorgverlening, om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de zorgvragers, vraagt voortdurend aandacht.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie