Stichting Steun Adullam

  • Gelderland
  • Barneveld
Op deze pagina's leest u nieuws over acties welke gehouden worden voor Adullam. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via steun@adullamzorg.nl.


Laatste nieuws

Wij steunen dit project

Ontwikkeling medewerkers

Onze cliënten verdienen goede zorg. Daarvoor hebben we medewerkers nodig, die met passie hun werk uitvoeren en de zorgvrager daarbij centraal stellen.

Wij steunen dit project

Extra aandacht voor de Bijbelse identiteit

Om aan te sluiten bij de Bijbelse levenswijze van de zorgvragers blijft Adullam extra aandacht geven aan de toerusting en handvatten voor dit belangrijke aspect van de begeleiding.

Wij steunen dit project

Zorgverlening klaar voor de toekomst

Gericht op de toekomst worden op diverse locaties belangrijke aanpassingen gedaan. Daarvoor zijn soms verbouwingen nodig. Zo blijft de zorg en begeleiding ook in de toekomst betaalbaar.

Wij steunen dit project

Het welbevinden van de zorgvrager: uw zorg?

Het verbeteren van de zorgverlening, om aan te blijven sluiten bij de behoeften van de zorgvragers, vraagt voortdurend aandacht.

Wij steunen dit project

Vervoer vanwege identiteit

Ouders en verzorgers kiezen vanwege de identiteit voor Adullam. De ontvangen vergoedingen vanuit de overheid zijn echter al jarenlang niet toereikend voor het vervoer naar en van de dagactiviteitencentra.

Wij steunen dit project

Betere werk- en ontspanomgeving

Het verbeteren van de zorgverlening, om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de zorgvragers, vraagt voortdurend aandacht.

Wij steunen dit project

Innovatieve oplossingen

De komende jaren is het doel van Adullam: met de samenleving passende ondersteuning organiseren.

Wij steunen dit project

Extra begeleiding bij zwaardere zorg

Adullam biedt zorgvragers extra zorg en begeleiding waar de ontvangen bekostiging dit niet toelaat. Dit komt bijvoorbeeld doordat Adullam op sommige plekken te maken heeft met kleinschalige groepen.

Wij steunen dit project

Extra zorg voor cliënten

In een aantal gevallen verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan de overheid vergoedt.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie