Steun Adullam

  • Gelderland
  • Barneveld
Op deze pagina's leest u nieuws over acties welke gehouden worden voor Adullam. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via steun@adullamzorg.nl.


Laatste nieuws

Wij steunen dit project

Extra aandacht voor de Bijbelse identiteit

De overheid vergoedt de kosten voor identiteitsgebonden zorg en begeleiding niet. Ze mogen ook niet ten laste vallen van het reguliere zorgbudget omdat we willen voorkomen dat de aandacht voor identiteit ten koste gaat van andere zorg. Adullam vergoedt deels de kosten voor identiteitsgebonden zorg en alle indirecte kosten.

Wij steunen dit project

Adullam zorgt (ook) voor het milieu

Zorgkantoren en gemeenten verplichten Adullam om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De kosten om te verduurzamen willen we niet ten laste laten komen van het budget voor zorg en begeleiding. Prioriteit krijgen projecten die binding hebben met de cliënten.

Wij steunen dit project

Vervoer vanwege identiteit

Kosten voor vervoer naar een identiteitsgebonden dagactiviteitencentrum of kinderdagcentrum worden door de overheid en gemeentes maar deels vergoed. U begrijpt dat ouders hun kind graag naar een opvang brengen die aansluit bij hun Bijbelse opvattingen. Deze is vaak verder weg dan de dichtstbijzijnde dagopvang. De extra vervoerskosten moeten zelf gedragen worden.

Wij steunen dit project

Betere werk- en ontspanomgeving

Financiële ondersteuning is nodig om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften van onze zorgvragers en om onze zorgverlening te verbeteren.

Wij steunen dit project

Innovatieve oplossingen

Meedoen aan gewone dagelijkse activiteiten is voor mensen met een beperking belangrijk, evenals het houden van de regie over hun leven voor diegenen die dat aankunnen. ICT-toepassingen kunnen dit faciliteren. Investeringen in innovatie door middel van ICT mogen niet ten koste gaan van het reguliere zorgbudget. Daarom doen we een beroep op uw financiële steun, kennis of inzet.

Wij steunen dit project

Zorgverlening klaar voor de toekomst

Verhuiskosten, extra personeelsinzet voor nieuwbouw of het in stand houden van kleine locaties, deze kosten mogen niet ten koste gaan van het reguliere budget voor zorg en ondersteuning van onze cliënten. Om onze deelnemers toekomstperspectief te blijven bieden, doen we een beroep op u.

Wij steunen dit project

Extra zorg voor zorgvragers

In een aantal gevallen verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan de overheid vergoedt.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie