Steun Adullam

  • Gelderland
  • Barneveld
Op deze pagina's leest u nieuws over acties welke gehouden worden voor Adullam. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via steun@adullamzorg.nl.


Laatste nieuws

Wij steunen dit project

Extra aandacht voor de Bijbelse identiteit

De overheid vergoedt de kosten voor identiteitsgebonden zorg niet. Ze mogen ook niet ten laste vallen van het reguliere zorgbudget omdat we willen voorkomen dat de aandacht voor identiteit ten koste gaat van de zorgkwaliteit. Adullam vergoedt zelf een deel van de kosten voor identiteitsgebonden zorg en alle indirecte kosten.

Wij steunen dit project

Adullam zorgt (ook) voor het milieu

De kosten om te verduurzamen willen we niet ten laste laten komen van het budget voor zorg en begeleiding. Voldoet Adullam niet, dan lopen we het risico om te worden gekort op het toegekende zorgbudget en komt onze zorg onder druk te staan.

Wij steunen dit project

Vervoer vanwege identiteit

Kosten voor vervoer naar een identiteitsgebonden dagactiviteitencentrum of kinderdagcentrum worden door de overheid en gemeentes maar deels vergoed. U begrijpt dat ouders hun kind graag naar een opvang brengen die aansluit bij hun Bijbelse opvattingen. Deze is vaak verder weg dan de dichtstbijzijnde dagopvang. De extra vervoerskosten moeten zelf gedragen worden.

Wij steunen dit project

Betere werk- en ontspanomgeving

Het verbeteren van de zorgverlening, om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de zorgvragers, vraagt voortdurend aandacht.

Wij steunen dit project

Innovatieve oplossingen

Mensen met een beperking verdienen het om zoveel mogelijk het gewone leven te ervaren en daar de regie over te hebben. ICT-toepassingen kunnen dit faciliteren. Investeringen in innovatie door middel van ICT mogen niet ten koste gaan van het reguliere budget voor zorg en ondersteuning van onze cliënten. Daarom doen we een beroep op uw financiële steun, kennis of inzet.

Wij steunen dit project

Zorgverlening klaar voor de toekomst

Kosten voor het bouwen van een webshop, studiedagen voor personeel, extra personeelsinzet voor nieuwbouw of het in stand houden van kleine locaties. Dit alles mag niet ten koste gaan van het reguliere budget voor zorg en ondersteuning van onze cliënten. Om onze deelnemers toekomstperspectief te blijven bieden, doen we een beroep op u.

Wij steunen dit project

Extra zorg voor zorgvragers

In een aantal gevallen verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan de overheid vergoedt.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie