Activiteiten

Comité Rijssen

  • Overijssel
  • Rijssen
In 1986 werd Adullam-comité Rijssen opgericht. Momenteel bestaat het comité uit negen leden. Jaarlijks organiseert het comité een flink aantal activiteiten.

Twee keer per jaar vindt een verkoopmarkt plaats in de aula van de Jacobus Fruytier-school, traditioneel op de zaterdag na de bid- en dankdag. Net voor de zomervakantie begint, stappen veel Adullam-vrienden op de fiets voor een gezellige fietstocht door Rijssen en omstreken. In 2012 werd de eerste psalmzangavond gehouden. Sindsdien wordt dit jaarlijks georganiseerd.

In de wintermaanden komen om de veertien dagen dames van de verschillende gemeenten bij elkaar, in één van de zalen van de Oranjekerk. Op deze avonden worden allerlei activiteiten verricht. Deze avonden, die als gezellig worden ervaren, dragen op zijn tijd ook hun financiële steentje bij (wat gemaakt wordt, is voor de verkoop).

Het is de wens van het comité om dit werk voort te mogen zetten. We hopen dat het werk van stichting Adullam hierdoor gesteund en waar mogelijk uitgebreid mag worden.

Algemene informatie over dit comité:


Contactpersoon
Chantal Luijk
e: chantal.luijk@gmail.com t:Laatste nieuws

Wij steunen dit project

Betere werk- en ontspanomgeving

Financiële ondersteuning is nodig om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften van onze zorgvragers en om onze zorgverlening te verbeteren.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie