Comité Nederhemert

  • Gelderland
  • Nederhemert
Ons plaatselijk comité is opgericht in 1987 en bestaat doorgaans uit een tiental leden (m/v), van wie sommigen al sinds de oprichting deel uitmaken van het comité. Het comité belegt een aantal keer per jaar, vooral rondom de actieperioden, een vergadering bij één van de comitéleden thuis. Naast de rollen van voorzitter, secretaresse of penningmeester heeft ieder comitélid vaak wel een specifieke taak, zoals het inkopen van planten of het verzorgen van de geldstromen rondom een verkoping.
 
We kunnen putten uit een enthousiaste achterban waaruit velen, vooral jongeren, gedreven bijspringen bij het uitvoeren van de jaarlijks terugkerende activiteiten.
 
Activiteiten
In de loop van de jaren hebben we een vaste reeks van activiteiten die we organiseren:
  • Eind januari wordt altijd een kerkdienst belegd in de HHK van Nederhemert, waarbij meestal een predikant van ‘buitenaf’ wordt gevraagd om voor te gaan. De opbrengst van de collecte is dan bestemd voor Adullam.
  • Begin maart hebben we een actie waarbij we huis aan huis puddingbroodjes verkopen. De winst die we daarop maken wordt eveneens afgedragen aan Adullam.
  • De tweede zaterdag van mei (rond moederdag) hebben we onze verkoopdag, waar veel artikelen, van kleding tot decoratie alsmede etenswaren worden verkocht. Ook zijn er activiteiten voor de kinderen, zoals sjoelen of een rondrit met een treintje. 
  • Begin september hebben we een actie waarbij we huis aan huis bolchrysanten (voor buiten) verkopen. Onze vaste klanten zien ook hier altijd weer naar uit!
  • Begin december verkopen we op basis van bestelling krentenbroden. Ook deze gaan altijd vlot van de hand.
  • Meerdere keren per jaar zamelen we statiegeldflessen in waarvan de opbrengst ook naar Adullam gaat.
Deze activiteiten mogen we jaarlijks doen met de spontane hulp uit onze trouwe achterban. Daarvoor zijn we dankbaar; zonder hen zouden we dit werk in deze mate niet voor elkaar krijgen.
 

Algemene informatie over dit comité:


Contactpersoon
Antonette Oomen-Oomen
e: antonette.oomen@gmail.com t: 0418 552 760Laatste nieuws

Wij steunen dit project

Zorgverlening klaar voor de toekomst

Verhuiskosten, extra personeelsinzet voor nieuwbouw of het in stand houden van kleine locaties, deze kosten mogen niet ten koste gaan van het reguliere budget voor zorg en ondersteuning van onze cliënten. Om onze deelnemers toekomstperspectief te blijven bieden, doen we een beroep op u.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie