Comité Nederhemert

  • Gelderland
  • Nederhemert
Ons plaatselijke comité is opgericht in 1987 en bestaat doorgaans uit een tiental leden (m/v), van wie sommige al sinds de oprichting deel uitmaken van het comité. Het comité belegt een aantal keer per jaar, vooral rondom de actieperioden, een vergadering bij één van de comitéleden thuis. Dit met een heuse agenda en een verslaglegging van het besprokene. Naast de rollen van voorzitter, secretaresse of penningmeester heeft ieder comitélid vaak wel een specifieke taak, zoals het inkopen van planten of het verzorgen van de geldstromen rondom een verkoping.
 
We kunnen putten uit een enthousiaste achterban waaruit velen, vooral jongeren, gedreven bijspringen bij het uitvoeren van de jaarlijks terugkerende activiteiten.
 
Activiteiten
In de loop van de jaren hebben we een vaste reeks van activiteiten die we organiseren:
  • Eind januari wordt altijd een kerkdienst belegd in de HHK van Nederhemert, waarbij meestal een predikant van ‘buitenaf’ wordt gevraagd om voor te gaan. De opbrengst van de collecte is dan bestemd voor Adullam.
  • Begin maart hebben we altijd een actie waarbij we huis-aan-huis (binnen)hortensia’s verkopen. De winst die we daarop maken wordt eveneens afgedragen aan Adullam.
  • De tweede zaterdag van mei (rond moederdag) hebben we onze verkoopdag, waar veel artikelen, van kleding tot decoratie alsmede etenswaren worden verkocht. Ook zijn er activiteiten voor de kinderen, zoals sjoelen of een rondrit met een treintje. Deze actie brengt het meeste geld op voor Adullam, maar kost ook de meeste energie!
  • Begin september hebben we een actie waarbij we huis-aan-huis bolchrysanten (voor buiten) verkopen. Onze vaste klanten zien ook hier altijd weer naar uit!
  • Begin november verkopen we huis-aan-huis puddingbroodjes, die we zelf vooraf maken en inpakken. Ook deze gaan altijd vlot van de hand.
Deze activiteiten mogen we jaarlijks doen met de spontane hulp uit onze trouwe achterban. Daarvoor zijn we dankbaar; zonder hen zouden we dit werk in deze mate niet voor elkaar krijgen.
 

Algemene informatie over dit comité:


Contactpersoon
Antonette Oomen-Oomen
e: antonette.oomen@gmail.com t: 0418 552 760Laatste nieuws

Wij steunen dit project

Vervoer vanwege identiteit

Kosten voor vervoer naar een identiteitsgebonden dagactiviteitencentrum of kinderdagcentrum worden door de overheid en gemeentes maar deels vergoed. U begrijpt dat ouders hun kind graag naar een opvang brengen die aansluit bij hun Bijbelse opvattingen. Deze is vaak verder weg dan de dichtstbijzijnde dagopvang. De extra vervoerskosten moeten zelf gedragen worden.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie