Comité Gouda

  • Zuid-Holland
  • Gouda
Wij zijn een comité dat ruim 35 jaar bestaat en ieder jaar weer met elkaar een mooi bedrag weten te verzamelen d.m.v. een verkoping, een bloemen- en plantenmarkt, een fietstocht etc.. De opbrengst delen wij vanaf 2019 tussen Adullam en De Schutse. 

We weten ons in dit alles afhankelijk van Hem, die elk leven leidt. Wij hopen dit dan ook met elkaar nog lang te mogen doen.
Als comité zamelen we ook diverse goederen in. U kunt het volgende bij ons inleveren:

Inzameling oud papier in Waddinxveen
Bij de firma Metselaar op de Onderweg 35/37 in Waddinxveen.
Elke eerste zaterdagmorgen van de maand van  8.30 tot 11.30 uur.
Graag in de bak plaatsen met de naam ´Adullam´ er op.

Lege cartridges kunt u dagelijks inleveren bij dhr. I. Leeflang, Winterdijk 8-251 te Gouda; bij afwezigheid kunt u de lege cartridges gewoon voor de deur plaatsen.

Algemene informatie over dit comité:


Contactpersoon
A.H. de Wit
e: adullam.schutsegouda@gmail.com t: 0182 78 16 35Laatste nieuws

Wij steunen dit project

Vervoer vanwege identiteit

Ouders en verzorgers kiezen vanwege de identiteit voor Adullam. De ontvangen vergoedingen vanuit de overheid zijn echter al jarenlang niet toereikend voor het vervoer naar en van de dagactiviteitencentra.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie