2

Dagactiviteitencentrum

We bieden onze cliënten in elke regio brede mogelijkheden om te leren, te werken en te ontwikkelen, door invulling te geven aan een eigen, betekenisvol dagprogramma, dat past bij ieders mogelijkheden en interesses. Voor (jong) volwassenen vanaf 18 jaar noemen we dat Werk en Dagbesteding.

Uitgangspunt

Bij Adullam zien we vanuit onze reformatorische identiteit het verrichten van werk en een zinvol dagprogramma als waardevol en als een Bijbelse levensopdracht. Ieder mens heeft met Adam in Genesis 2:15 de opdracht gekregen om de aarde te bebouwen en te bewaren. Daarbij staat in al ons doen en laten centraal om “God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf”. Werk en dagbesteding is dus niet primair gericht op onszelf maar een streven om God te dienen en te eren. Met het nemen van onze verantwoordelijkheid in het maatschappelijk leven, dienen we ook onze naaste en de samenleving als geheel.

Samen

Samen met anderen: cliënten, begeleiders, vrijwilligers en opdrachtgevers geven we invulling aan een zinvol dagprogramma waarin we dagelijks betekenisvol bezig zijn, vanuit het idee dat we elkaar aanvullen (samen 100). We streven er elke dag naar om onze cliënten te ondersteunen bij het vormgeven van een eigen betekenisvol en menselijk bestaan. Door aan te sluiten bij ieders verkregen talenten, met mogelijkheden en onmogelijkheden. En door in te spelen op ieders persoonlijke, menselijke behoeften. We dragen bij aan het ontdekken en ontwikkelen van mogelijkheden en eigen kwaliteiten. Ieder op zijn of haar eigen niveau en tempo, zodat men eigenwaarde en voldoening kan halen uit datgene wat men doet.

Passend

Wanneer onze deelnemers hun talenten ontdekken, kunnen zij zich ontwikkelen op een manier die bij hen past. Samen met hen gaan we op zoek naar het soort werk en dagbesteding dat past bij ieders gaven en interesses. We kijken naar waar zij goed in zijn, hun capaciteiten en wat ze verder nog kunnen leren. Deelnemers die op de ene werkplek of omgeving uitgeleerd zijn, kunnen gemakkelijk doorstromen naar een andere werkplek. Zo leren onze deelnemers in een passende praktijkomgeving en onder kundige begeleiding hun vaardigheden verder ontwikkelen Zij ontvangen de ondersteuning die ze nodig hebben om te ontwikkelen, te worden en te zijn, die ze zijn.

In de samenleving

We doen dit graag met en in de samenleving. Dat houdt in dat we werk van opdrachtgevers naar ons toe halen en de samenleving op de locatie naar binnen komt. Cliënten telefoneren zelf met bedrijven over inpakwerk, laden en lossen de vrachtauto’s, beleven dit werk mee of doen mee waar ze kunnen. Ze helpen klanten die hun gebak of cadeaus komen kopen in de bakkerij, winkel of via onze webshop. Ook zijn er cliënten die ‘naar buiten’ gaan. Zij helpen bijvoorbeeld met het verzamelen van oud papier of het wegbrengen van glaswerk naar de glascontainer in de wijk. Ze verzorgen dieren op de plaatselijke kinderboerderij, werken als groep in een bedrijf, helpen in een winkel of tuincentrum of ondersteunen bij scholen en andere instellingen.

Het DAC als centrum

Alles gebeurt vanuit een dagactiviteitencentrum (DAC) in elke regio. Het DAC is het centrum voor Werk en Dagbesteding. Om te werken, te leren en te ervaren. Alle cliënten werken op een passende plek, afgestemd op hun mogelijkheden en interesses, ondersteund door bij hen passende begeleiders. Dat kan dus bewust binnen de vertrouwde en beschermde omgeving van het DAC zijn of, buiten het DAC, actief met elkaar, werkend op een plek in de samenleving.
 
We werken daarbij vanuit het volgende model met onze visie op Werk en Dagbesteding:

Profielen

Adullam onderscheidt verschillen profielen waarbinnen cliënten zich thuis voelen. Deze profielen hebben een eigen passende omgeving waar werk en dagbesteding voldoet aan een aantal eigensoortige kenmerken. Bij Adullam richten we ons vooral op de eerste 3 typen profielen.

Meer informatie over Werk en Dagbesteding?

Cliënten hoeven niet per sé bij Adullam te wonen om bij Adullam mee te kunnen doen aan Werk en Dagbesteding. Er is meestal wel een passende werkplek of dagbesteding te vinden waar onze deelnemers zinvol bezig kunnen zijn. We regelen ook het vervoer naar huis of naar de woonvoorziening. Hier vindt u alle locaties binnen elke regio. Er is wel altijd een indicatie nodig. Wilt u precies weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met ons Zorgloket.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie